Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2009

Äggantikropp i kampen mot antibiotikaresistens

Äggantikroppen IgY från hönsägg kan förebygga lunginfektioner hos patienter med Cystisk fibros, och har dessutom potential att bli ett alternativ till antiobiotika. Det visar Elin Nilsson i sin avhandling som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 8 maj. Det finns inte heller någon risk för att bakterier utvecklar resistens mot IgY.

Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som beror på en mutation i genen för en kloridkanal och än så länge finns inget botemedel. Det finns runt 600 personer i Sverige som har CF. Ett av de största problemen för CF-patienter är att de drabbas av upprepade lunginfektioner, framförallt orsakade av bakterien Pseudomonas aeruginosa. De första pseudomonasinfektionerna brukar kunna botas, men med tiden blir patienterna vanligen kroniskt infekterade. Vilket leder till att lungorna skadas och lungfunktionen försämras, ibland så mycket att lungtransplantation blir nödvändig.

– Vi har undersökt om förebyggande behandling med IgY mot Pseudomonas kan minska antalet infektioner med bakterien. Hypotesen är att genom att gurgla med IgY mot Pseudomonas, som binder till pseudomonasbakterier, i munhålan så förhindras bakterierna från att vandra ned och bilda infektioner i lungorna.

17 CF-patienter behandlades med Anti-Pseudmonas IgY i upp till 12 år. Resultaten visade att de patienter som behandlats med IgY mer sällan fick en ny infektion och några fick inga nya infektioner alls. Fördelarna med IgY-behandling är många, men det främsta är att det inte finns någon risk för att bakterier ska bli resistenta mot IgY.

– Tack vare ett mindre antal infektioner mår patienterna mycket bättre, och behovet av antibiotika minskar. Vi håller nu på att sätta upp en större studie för att bekräfta resultaten, vilket krävs för att få ut IgY på marknaden. Eftersom det finns för få patienter i Sverige, måste den utföras internationellt.

– Antibiotikaresistens är ett allvarligt och ökande problem i hela världen. Det finns därför ett stort behov av alternativ till antibiotika för att förhindra resistensutvecklingen, säger Elin Nilsson.

Elin Nilsson visar att Anti-Pseudomonas IgY binder till proteinet flagellin som bygger upp flagellen en ”svans” som Pseudomonas använder för att röra sig och som har stor betydelse för bakteriens förmåga att infektera värden.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Elin Nilsson, mobil: 070-232 90 93, elin.nilsson@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera