Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Varmare sjöar varierar mer

Det finns ett tydligt samband mellan växtsäsongens längd och hur mycket sjövattnens kvalitet skiftar.

Sjöar i varmare geografiska lägen varierar mer än sjöar på kallare platser, och av det följer att vi i ett varmare klimat kan förvänta oss mer varierande vattenkvalitet. Det har forsk­are vid SLU i Uppsala visat med hjälp av klimatdata och data från fler än tusen skogssjöar, vilka ingår i den nationella miljöövervakningen.

Sjöarnas halter av kväve, organiskt kol och kisel, samt pH, är direkt kopplade till solens årscykel, som kan beskrivas med luftens minimum-, medel- och maximumtemperatur. Ett enklare mått är växtsäsongslängden, som i sjöarna motsvarar den isfria tiden.

Ju mindre skillnaderna mellan högsta och lägsta temperatur är, desto mer varierar växtsäsongslängden, och därmed även vattnets kvalitet. Ett typiskt exempel var år 2000 då växtsäsongen var ovanligt lång och vattnets kvalitet ovanligt variabel. Mälarens vatten, exempelvis, tjänar som dricksvattenkälla för Stockholm, och när det utsätts för fluktuationer i både växtsäsongslängd och tillrinning får det försämrad kvalitet. Det gäller alltså att anpassa samhällets vattenförsörjning till dessa återkommande variationer.

Kontaktinformation
Gesa.Weyhenmeyer@vatten.slu.se, 018-67 31 06
Increasing dissimilarity of water chemical compositions in a warmer climate, http://publikationer.slu.se/Filer/09WeyhenmeyerGBC.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera