Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Så gräver du vetenskapligt i trädgårdslandet

I England sköts många trädgårdar enligt principen ”no digging garden”. I Sverige är traditionens vana en annan: vi fräser, gräver och vänder vår odlingsjord minst en gång om året. Syftet är att göra jorden mer fertil, men i själva verket kan resultatet bli precis tvärtom. Det menar Pierre Nestlog, landskapsingenjör vid Göteborgs universitet och expert på odling och trädgårdsskötsel.

Möjligheten att på mekanisk väg vända ner växtrester och gödsel och samtidigt att bli av med allt ogräs har revolutionerat odlandet. Det är med denna bakgrund vi svenskar lärt oss att angripa våra trädgårdsland med grep, spade och jordfräs. Syftet är att göra jorden mer fertil – men om grävandet görs på ett felaktigt sätt är det stor risk att resultatet blir tvärtom.

–Om jorden blir för kompakt, det vill säga att porvolymen i jorden minskas så att gasutbytet med luften reduceras, leder det till syrefattiga jordar. Och när tillgången på syre minskar eller blir för liten hämmas växternas tillväxt, säger Pierre Nestlog, landskapsingenjör vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

En annan orsak till syrebrist är då organiskt material som gödsel hamnar på för stort djup, vilket startar syrefria processer och leder till bildandet av för växten giftiga gaser.

–För att åstadkomma en bra växtbädd med god tillgång på luft och näring bör man därför inte jordförbättra en lerjord med sand och grus, eftersom det bara medför att porvolymen minskar. Använd i så fall hellre organist material, säger Pierre Nestlog – som menar att det onödiga jordarbetet också gäller böndernas vårplöjning:  

–Det motsvarar att man flyttar en hundra meter bred jordhög lång som sträckan emellan Stockholm och Göteborg en halv meter åt sidan varje år. Ett oerhört slöseri med både tid och drivmedel! säger Pierre Nestlog.

Pierre Nestlog har ägnat ett yrkesliv åt att studera odlingstekniker och har fler råd till hemmaodlaren:

  • Täck landet med först ett lager gamla tidningar, sedan med halm
  • Låt ogräsen du rensat ligga kvar i landet och bli mull
  • Mylla aldrig ner komposten eller gödseln mer än 20 centimeter djupt
  • Kupa inte potatisen – täck med halm istället!

En ”no digging garden” enligt engelsk princip, där all öppen jord täcks med organiskt material som halm, kompost, tång eller gödsel är enligt Pierre Nestlog ett sätt att både spara ryggen och odla effektivt.  

–Det är mer laid back och motsatsen till våra idéer om att trädgården måste vara så snygg och perfekt. Men det är viktigt att inte lägga på för tjocka lager, för det blir en miljö som lockar sniglar, säger Pierre Nestlog.

Kontaktinformation
För frågor och fler odlingstips:
Pierre Nestlog, landskapsingenjör, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
0501-75 57 95
073-9095655
pierre.nestlog@capellagarden.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera