Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 april 2009

Journalisternas förebild finns i deckarna

En framgångsrik journalist ska agera som i deckarna. Journalister som Annika Bengtsson och Mikael Blomkvist i romanerna av Liza Marklund och Stieg Larsson ingår i en berättartradition som varit viktig för att forma yrkesidentiteten.

Journalister har inte bara förekommit i tidningar, radio och TV. Sedan lång tid tillbaka har journalister också varit fiktiva hjältar och skurkar i romaner och film, teaterpjäser och reklam.

– Både publikens och journalisternas egna föreställningar om vad en journalist är och vad som är god journalistik har formats av dessa påhittade journalister, menar Johan Jarlbrink, som nyligen disputerade på en presshistorisk avhandling vid Linköpings universitet.

I sin avhandling undersöker han hur journalister framställdes och diskuterades decennierna kring sekelskiftet 1900.

I August Strindbergs roman Röda rummet var tidningsmännen föraktliga, korrupta och lögnaktiga. Tidningsman blev den som inte kunde bli något annat. När journalisterna organiserade sig fackligt i början av 1900-talet var ett viktigt mål att bli av med sådana föreställningar.

– Jag undersöker kampen om berättelserna, säger Johan Jarlbrink. Journalister har alltid varit känsliga för kritik och reagerat starkt när yrket framställts i dålig dager.

När romanen Murvlar kom ut 1918 krävde journalistförbundet att förlaget skulle stoppa all annonsering. Deckare och äventyrsfilm om journalistiska superhjältar sågs däremot som föredömliga – trots att de ofta var minst lika osannolika.

Positiva berättelser som fick stor spridning lockade människor att själva bli journalister och visade samtidigt hur man skulle göra för att bli framgångsrik. Bland annat Barbro Alving, signaturen Bang, hävdade att hon ville bli som journalisterna på amerikansk film – vilket hon också blev.

Mycket av föreställningarna kring journalister som försvarare av sanning och rättvisa och att de står på ”den lille mannens sida” hämtar näring ur romaner och film, menar Johan Jarlbrink. Även om många idag är kritiska till hur journalister arbetar är man ofta okritisk till de journalistiska idealen.

– Journalister ska helst agera som i deckarna. Ett syfte med min avhandling är att visa att idealen till stor del härstammar från fiktionens värld.

Avhandlingen heter Det våras för journalisten: symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Kungliga biblioteket. Den lades fram den 20 mars 2009 vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Johan Jarlbrink, 013-28 22 45, 073-0922227, johan.jarlbrink@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera