Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2009

Risken att återfalla i ungdomsbrott halveras efter medling

För ungdomsbrottslingar som deltagit i medling minskar risken för återfall i brott till hälften. Enligt Staffan Sehlin vid Umeå universitet är metoden särskilt effektiv vid brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och frid.

Vid ett medlingsmöte ställs brottsling och brottsoffer ansikte mot ansikte, och tanken är att gärningsmannen bättre ska förstå vilka följder brottet har fått för den drabbade.

Staffan Sehlin har i sin licentiatavhandling studerat åtgärdens brottsförebyggande effekter bland barn och unga. Han visar att betydligt färre återfaller i brott om de har deltagit i medling.
– Förutom att mötet leder till att den unge brottslingen känner samvetskval och ångest, blir de också medvetna om att familj och omgivning skäms för brottet.

I studien ingår nästan 1 200 barn och ungdomar i åldrarna 8 till 18 år, varav drygt hälften medverkat i Hudiksvalls och Örnsköldsviks medlingsverksamheter åren 1996–2003.

För de unga som träffat sina brottsoffer under medling är risken att återfalla i brott bara hälften så stor. Dessutom finns en antydan att metoden är extra effektiv för flickor, eftersom de har återfallit i mindre utsträckning än pojkar.

Medling ser ut att fungera bäst för ungdomar som begått brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och frid. Enligt Staffan Sehlin kan det bero på att brottet har ett tydligt offer som kränkts vid brottshändelsen, och även utländska studier visar på tydliga effekter av medling i dessa sammanhang.

Metoden är också effektiv för ungdomar som begått stöld, rån och skadegörelse. Här ingår många snatteribrott där tidigare forskning inte har kunnat visa att medling fungerar.

– Det kan finnas skäl att omvärdera synen på nyttan av att medla vid snatteribrott. Det gäller även för verksamheter som använder en enklare form av medling, då ungdomar besöker företrädare för butik och varuhus, menar Staffan Sehlin.

Varför medling är så effektiv vid just ungdomsbrott beror enligt Staffan Sehlin på att förutom mötet med brottsoffret berör metoden tilliten mellan en ung gärningsman och dennes föräldrar. Föräldrarnas förtroende för barnet har brustit och de skäms inför omgivningen.

– Det leder till att de återupptar sin ställning mot sitt barn, och förstår nyttan av att ha moraliserande samtal om det olämpliga med att begå brott.

Staffan Sehlin, sociologiska institutionen och polisutbildningen vid Umeå universitet, försvarade den 17 april sin licentiatavhandling med titeln Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän? En återfallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall och Örnsköldsvik.

Opponent var docent Anders Nilsson, Kriminologiska institutionen, Stockholm.

Kontaktinformation
Kontaktinformation:

Staffan Sehlin,
sociologiska institutionen och Polisutbildningen,
Umeå universitet,
Telefon: 090-786 9274, 070-310 16 38
E-post: staffan.sehlin@polis.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera