Tema

Blodsockerkontroll för diabetespatienter viktigare än man trott

Det är ännu viktigare än man hittills trott att noggrant hålla diabetespatienters blodsocker nära en normal, låg nivå. I ett längre perspektiv kan även små förbättringar göra mycket stor skillnad. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Studierna är gjorda med statistiska analyser av journaler för patienter vid flera diabetesmottagningar i Västsverige. Även en stor amerikansk studie ingår i avhandlingen. Tack vare nya statistikmetoder och omfattande datainsamlingar var det möjligt att i detalj analysera och studera behandlingens effekter i ett längre perspektiv.
– När det gått 10-15 år efter att en behandling inleds visar våra resultat att risken för komplikationer sannolikt minskar påtagligt även vid mindre förbättringar av blodsockerkontrollen. Om alla svenska diabetespatienter bara skulle behandlas lite bättre tror vi att tiotusentals skador på ögon, njurar, hjärta, nerver och hjärna kan förhindras, säger läkaren Marcus Lind som skrivit avhandlingen.

I avhandlingen visas också att moderna insuliner ger bättre blodsockerkontroll än äldre insuliner genom analys av ett stort antal journaler för patienter vid diabetesmottagningar i Västsverige mellan åren 1996 och 2004. Särskilt journaler för patienter som under perioden bytte från de äldre insulintyperna som kallas regular- och NPH-insulin till de mer moderna insulintyperna glargin (varunamn Lantus®) och lispro (varunamn Humalog®) analyserades.
– Analyserna visar att det långverkande insulinet glargin gav patienterna i vanlig diabetesvård bättre blodsockerkontroll än om de hade fortsatt med NPH-insulinet. Likaså gav det snabbverkande insulinet lispro en bättre blodsockerkontroll än det traditionella regular-insulinet, säger Marcus Lind.

I studierna av insulin glargin analyserades patientjournaler för drygt 4000 patienter och för lispro drygt 1000 patienter vid flera västsvenska sjukhus.


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin.
Avhandlingens titel: Glycaemic control: evaluations of HbA1c as a risk factor and the effects of modern insulins in clinical practice

Avhandlingen försvaras torsdagen den 23 april, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Marcus Lind, leg läkare, telefon: 0522-92 000, 073-831 17 42, e-post: lind.marcus@telia.com

Handledare:
Docent Björn Eliasson, telefon: 031-342 10 00, 070-604 23 80, e-post: bjorn.eliasson@medic.gu.se

Blodsockerkontroll för diabetespatienter viktigare än man trott

 lästid ~ 1 min