Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2009

En gnutta kalium ger bättre vätelagringsmaterial

Ett internationellt forskarteam, bestående bland annat av professor Rajeev Ahujas forskargrupp vid Uppsala universitet, har visat att små tillsatser av kalium drastiskt förbättrar vätelagringsegenskaperna hos vissa typer av väteföreningar. Resultaten publiceras i nätupplagan av Angewandte Chemie International Edition.

Vår energikrävande värld har blivit alltmer beroende av nya metoder för att lagra och omvandla energi för nya, miljövänliga transportmedel. Väte, som kan produceras med små- eller inga skadliga utsläpp, har föreslagits som en långsiktig lösning på framtidens energibehov. Det säger Rajeev Ahuja, professor vid Uppsala universitet, och tillägger:

– Intresset för forskning med syfte att ta fram en teknik för säker och effektiv lagring av väte har ökat avsevärt.

Hans forskargrupp visar nu, i samarbete med professor Ping Chens forskargrupp vid National University of Singapore, att små tillsatser av kaliumhydrid drastiskt förbättrar vätelagringsegenskaperna hos en blandning av Mg(NH2)2 och 2LiH.

De nya resultaten baseras på både experimentella och teoretiska data. De stora beräkningarna i studien utfördes vid UPPMAX (Uppsala University´s Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science).

– Resultaten visar tydligt att små tillsatser av kaliumhydrid kraftigt sänker temperaturen för vätedesorption. Baserat på vår teoretiska analys kan vi i detalj förklara de atomiska mekanismerna bakom effekten, säger Rajeev Ahuja och tillägger att detta även är av intresse för andra vätelagringssystem.

Exempelvis är biltillverkare intresserade av att använda fasta vätelagringsmaterial som en ny typ av energilagring i bilar. De funktionella egenskaperna hos dessa material kräver dock en blandning av olika hydrider och att katalysatorer används.

Läs artikeln på http://www3.interscience.wiley.com/journal/122295516/abstract

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Rajeev Ahuja, professor i fysik, vid institutionen för fysik och materialvetenskap, avdelningen för materialteori
018-471 36 26, 070-425 09 35 eller Rajeev.Ahuja@fysik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera