Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2009

Behandling mot diarréer når inte de fattigaste barnen

Akut uttorkning till följd av diarré är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i låg- och medelinkomstländer. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att närmare en halv miljard fall av diarrésjukdom hos barn årligen skulle kunna behandlas om alla fick vård enligt den bästa standarden i sina respektive hemländer.

– Det är oacceptabelt att så många barn utsätts för risken att dö när vi vet att en enkel behandling med vätskeersättning finns inom räckhåll. Det är dessutom en billig behandling, säger Birger Forsberg, läkare och en av forskarna bakom studien.

Studien är baserad på resultat från 93 olika hushållsundersökningar i 55 låg- och medelinkomstländer under perioden 1990-2005. Forskarna tittade särskilt på data rörande förekomst och behandling av diarré hos barn upp till femårs ålder samt socioekonomiska skillnader. De fann då bland annat att behandling med vätskeersättning – oral rehydrering – vid diarré var 30 procent vanligare bland de rikaste 20 procenten av hushållen än bland de fattigaste. Om alla barn fick samma vätskebehandling som barnen i de bäst bemedlade hushållen skulle ytterligare 481 miljoner diarréepisoder kunna behandlas i de berörda länderna.

Även skillnader i levnadsstandard mellan hushållen i de 55 länderna påverkar inte oväntat barnens hälsa. Bland de fattigaste 20 procenten av hushållen i studien var diarrésjukdomar 1,5 gånger vanligare än bland de rikaste. Om alla hushållen hade haft samma standard som de rikaste, skulle antalet diarréfall minska med närmare 23 procent. Det motsvarar årligen omkring 511 miljoner fall av diarrésjukdom hos barn, konstaterar forskarna.

Man räknar med att ungefär 1,8 miljoner barn årligen dör av diarrésjukdomar, framför allt på grund av vätskeförluster och åtföljande uttorkning. Men diarréer bidrar också i hög grad till undernäring bland barn och minskad livskvalitet i de familjer där barnen drabbas regelbundet. En behandling med vätskeersättning för ett barn kostar omkring 3-5 svenska kronor, men är i vissa länder ännu billigare.

– På lång sikt krävs insatser som ökad tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet för de allra fattigaste barnen. Men mycket kan också göras på kort sikt, genom att öka spridning och användning av vätskeersättningsmedel, säger Birger Forsberg.

Publikation: “Socioeconomic inequalities in the prevalence and management of childhood diarrhoea: potential health gains to be achieved”, Birger Forsberg, Davidson Gwatkin, Göran Tomson, Peter Allebeck & Max G. Petzold, The Open Infectious Diseases Journal, april 2009, vol 3, s 44-49. Författarna är verksamma vid Karolinska Institutet, Världsbanken och Nordiska Hälsovårdshögskolan.


För mer information, kontakta:

Dr Birger Forsberg
Tel: 070 737 41 73
E-post: Birger.Forsberg@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera