Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2009

Mekanismerna bakom fundamentalism och helig terror

Det finns faktorer som kan få helt normala människor att underkasta sig extrem lydnad och begå fruktansvärda handlingar. I sin nya bok visar religionspsykologen Tomas Lindgren, Umeå universitet, att religiösa våldshandlingar styrs av samma mekanismer som sekulära.

Varför ansluter sig vissa människor till fundamentalistiska grupper? Vilka politiska, sociala och psykologiska faktorer ligger bakom religiösa våldshandlingar? Vad kan förmå någon att döda i Guds namn?

Fundamentalism och religiös terrorism är globala fenomen som berör alla de stora religionerna. I Tomas Lindgrens bok Fundamentalism och helig terror behandlas dessa aktuella företeelser ur ett religionspsykologiskt perspektiv. Forskning har visat att det finns ett antal faktorer som kan få helt normala människor att underkasta sig konformitet och extrem lydnad och begå fruktansvärda handlingar. Med hjälp av konkreta exempel visar författaren att religiösa våldshandlingar styrs av samma mekanismer som sekulära våldshandlingar och därför kan förklaras på ett likartat sätt.

Fundamentalism och helig terror riktar sig till studenter och andra läsare som efterlyser ett problematiserande förhållningssätt till fundamentalism och religiöst våld.

Tomas Lindgren är teologie dr i religionspsykologi och verksam som universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Han är också gästprofessor vid Centre for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesien.

För beställning av recensionsexemplar, vänligen kontakta förlaget Studentlitteratur [www.studentlitteratur.se].

Kontaktinformation
För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Tomas Lindgren på mobiltel 070-6455135 eller via e-post tomas.lindgren@religion.umu.se .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera