Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2009

Halva gruppen blev av med sin fobi efter ett behandlingstillfälle

55 procent av de barn som gick igenom en intensiv så kallad en-sessionsbehandling behandling på tre timmar blev av med sin fobi. Behandlingen genomförs vid ett tillfälle, är snabb, kostnadseffektiv och ger inga biverkningar. Behandlingsformen är också kulturoberoende och behöver inte anpassas till det land eller den plats där den ska tillämpas. Det visar Lena Reuterskiöld vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet i en avhandling som nyligen lades fram.

En-sessionsbehandlingen genomförs vid ett tillfälle, är snabb, kostnadseffektiv och ger inga biverkningar. Behandlingsformen är också kulturoberoende och behöver inte anpassas till det land eller den plats där den ska tillämpas.

– Barn som inte blir av med sina fobier löper en stor risk att utveckla andra ångestområden längre fram i tiden. Därför är det viktigt att hitta effektiva behandlingsformer som kan minska den risken. Den metod vi nu har testat fungerar också för olika typer av fobier, säger Lena Reuterskiöld.

Under en-sessionsbehandlingen får barnet tillsammans med sin terapeut stegvis närma sig det de är rädda för på ett kontrollerat och planerat sätt. Terapeuten beskriver och visar noggrant innan barnet får pröva. Genom att barnet stannar kvar i den ångestframkallande situationen får de uppleva hur ångesten och rädslan avtar och att den förväntade katastrofen faktiskt uteblir. Då patienten stannar kvar i situationen under en längre tid, utan att fly undan, så sker nyinlärning och ett en utveckling mot ett nytt beteende. Allt sker på frivillig basis vilket också en förutsättning för en lyckad behandling.

– En-sessionsbehandlingen har också visat sig vara verksam över tid. De vuxna personer som behandlats enligt metoden har kunnat märka effekter av behandlingen i över ett år efter behandlingstillfället. Och det finns inget som tyder på att effekten avtar tidigare hos barnen, vilket vi räknar med att få bekräftat inom kort i en uppföljningsstudie, säger Lena Reuterskiöld.

Förutom tidsaspekten gav behandlingen andra positiva effekter.

– Då det förekom ångestproblematik av annan sort än den som var föremål för behandling minskade även den i samband med en-sessionsbehandlingen. Det verkar därmed som att barnen kan ta med sig den kunskap de får från denna korta behandlingsintervention och använda sig av den på andra problemområden, säger Lena Reuterskiöld.

Avhandlingen bygger på tre empiriska studier om barn och ungdomar med varierande specifika fobier i Stockholm, Sverige och Virginia, USA. Det övergripande syftet med avhandlingen var att bidra till vår förståelse om rädslor, ångest och specifika fobier hos barn och att utvärdera effektiviteten och hur överförbar en-sessionsbehandling av specifika fobier hos barn är från en kultur till en annan.

De viktigaste svaren i studien är att en-sessionsbehandlingen är en effektiv behandling för barn och ungdomar med olika typer av specifika fobier, att resultaten kvarstår i minst sex månader och att den också verkar vara överförbar från en kultur och land till ett annat.

– Rädslor, ångest och specifika fobier hos barn och unga är inget nytt fenomen men förekomsten verkar ha ökat. Lyckligtvis har också vår förståelse och vilja att behandla dessa ökat, säger Lena Reuterskiöld.

Avhandlingens namn
Fears, anxieties and cognititve-behavioral treatment of specific phobias in youth.
www.diva-potal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8376

För mer information
Lena (Lotta) Reuterskiöld, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 08-16 39 90, lsm@psychology.su.se

För bild
08-16 40 90, press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera