Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2009

Nyutbildade sjuksköterskor hamnar i ett mellanrum

Sjuksköterskeutbildningens förändring från yrkesförberedande till akademisk har inneburit att nyutbildade sjuksköterskor upplever att de inte är yrkesfärdiga personer vid utbildningens slut. De är inte redo att agera självständigt utan är i behov av en systematisk introduktion i yrket, de anser Ulla Ohlsson som skrivit en avhandling i pedagogik.

– Det krävs en introduktion för sjuksköterskor liknande den AT-tjänst läkare har eller någon annan form av traineeprogram. Det är resurskrävande och kostar pengar men det skulle vara en investering för framtiden, säger Ulla Ohlsson.

Oron bland nyexaminerade sjuksköterskor över att inte klara vissa praktiska delar av arbetet är stor. De nyutbildade sjuksköterskorna ger uttryck för att de inte fått tillräckligt med praktisk träning för att känna sig trygga i sin roll.

Till viss del löser sig problemen som de är oroliga för när de väl är på plats. Till exempel känner ingen av de intervjuade sjuksköterskorna som ingår i Ulla Ohlssons studie att de blir ifrågasatta om de saknar praktisk erfarenhet av ett visst moment, utan de får hjälp att lära sig att utföra det.

Under första året i yrket upplevs flera olika arbetsuppgifter problematiska. Framför allt är det uppgifter som att samordna vård av patienter, agera i akutsituationer och att gå rond som är problematiska. Utan tillräcklig erfarenhet blir pressen från läkare och andra kollegor ibland för stor.

Dagens akademiska utbildning innebär att teoretiska och praktiska former av kunskap ska integreras för att ge studenterna möjligheten att utveckla både ett vetenskapligt förhållningssätt och relevant yrkeskompetens.

– Det är en bra utbildning vi har i dag. Jag föredrar den akademiska utbildningen i jämförelse med den tidigare yrkesutbildningen, säger Ulla Ohlsson.

Blivande sjuksköterskor studerar omvårdnadsteori, medicinsk vetenskap och beteendevetenskap som hjälper dem i mötet med patienter. Men samtidigt har de inte lika mycket praktisk erfarenhet som tidigare och inget helhetsperspektiv på sjuksköterskans funktion och arbetsuppgifter.

– En introduktion eller någon form av mentorskap för alla sjuksköterskor skulle ge alla samma chans att komma in i arbetet. I nuläget beror det arbetsplatsen man börjar på. En del får tid på sig att successivt komma in i arbetet medan andra får klara sig själva direkt, säger Ulla Ohlsson.

Hon hoppas att hennes forskning kan bidra till att förbättra övergången från studerande till yrkesverksam och hon anser att i den bästa av världar betraktas övergången som en gemensam angelägenhet för både utbildningssamordnare och de arbetsgivare som anställer nyutbildade sjuksköterskor.

Kontaktinformation
Ulla Ohlsson 0730 611 703

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera