Tema

Kommunen ger sämre personlig assistans än privata företag

De som får personlig assistans är mer nöjda med stödet från privata företag än det stöd som kommunen erbjuder. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

– De privata och kooperativa alternativen låter den enskilde sköta mer av de dagliga uppgifterna och det verkar brukarna uppskatta, säger Magnus Roos, forskare i psykologi och författare till avhandlingen.

I mitten av 90-talet infördes en ny lag om rätt till ersättning för personlig assistans. Enligt lagen kan personer som får stöd för personlig assistans välja mellan att överlåta det formella arbetsgivaransvaret på kommunen eller alternativa assistansanordnare, oftast privata företag eller kooperativ. Försäkringskassan betalar ut ett visst belopp per beviljad assistanstimme.
– Förenklat skulle man kunna säga att den funktionshindrade får en check av staten med vars hjälp han/hon kan köpa den assistans som önskas, säger Magnus Roos.

I Göteborg har 473 personer beviljats stöd enligt lagen för statlig assistansersättning (LASS). 38 procent av brukarna har kommunen som assistansanordnare medan 62 procent har någon alternativ assistansanordnare. Genom enkäter och djupintervjuer har Magnus Roos undersökt hur nöjda användare av personlig assistans i Göteborg är med den hjälp de får. Och de privata alternativen fick genomgående högre betyg än de kommunala insatserna.
– Den grundläggande skillnaden mellan kommunen och de privata och kooperativa alternativen är synen på personlig assistans. För kommunen handlar det främst om att tillhandahålla assistenter som kan utföra vissa uppgifter åt de funktionshindrade. För de alternativa assistansanordnarna är inställningen att delegera så många uppgifter som möjligt till dem med funktionshinder, säger Magnus Roos.

För kommunen bestäms också lön och utbildning för personliga assistenter centralt av någon kommunal tjänsteman. För de alternativa assistansanordnarna är det vanligt att lön och utbildning bestäms av den specifika brukaren. Studien ingår i en doktorsavhandling som läggs fram vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: Quality of personal assistance: Shaped by governments, markets and corporations,
e-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/19351
Fakultetsopponentens namn: Professor Åke Olofsson, Psykologiska institutionen, Umeå universitet
Tid och plats för disputation: Fredagen den 13 mars 2009, kl. 14.00, sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Magnus Roos, 031 786 1641 (arb.), mobil: 0737-89 11 46,
e-post: magnus.roos@psy.gu.se

Kommunen ger sämre personlig assistans än privata företag

 lästid ~ 2 min