Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2009

Stora skillnader mellan olika kommuners klimatsatsningar

Den globala uppvärmningen kommer att medföra allvarliga problem, det tror 70 procent av svenskarna. I många kommuner tas initiativ till lokala åtgärder, men det är stora skillnader mellan kommunernas vilja och förmåga till klimatarbete, det visar en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet.

– Det har stor betydelse om det finns någon eller några eldsjälar inom kommunen som driver på utvecklingen, säger kulturgeografen Eva Gustavsson, som skrivit avhandlingen.

Agenda 21-projektet, som startades under 1990-talet, hade livsstilsfrågor i fokus och poängterade att det är viktigt att engagera alla. I dag inriktas kommunernas arbete med att minska utsläppen av koldioxid i stället mot samarbete med andra kommuner, företag och myndigheter.  I det arbetet spelar tjänstemän en viktig roll.

Den svåraste uppgiften är att minska utsläppen av koldioxid från transporter där oljebaserade bränslen fortfarande är helt dominerande.

– I många kommuner försöker man stimulera kommuninvånarna att avstå från att ta bilen i de dagliga resorna och i stället resa kollektivt eller ta cykeln, men det är inte enkelt att ändra attityder och vanor, säger Eva Gustavsson.

Det är stora skillnader mellan kommunernas miljöengagemang och ambitionsnivåer. Medan vissa kommuner har kommit långt och planerar framåt har andra inte börjat fundera i de banorna ännu. Det kan också handla om vilka förutsättningar de har och vad kommunen måste prioritera. Eva Gustavsson har studerat två kommuner närmare.

Växjö kommun har gjort klimatarbetet till sitt varumärke. Den kallar sig ”Europas grönaste stad” och har prisats för sina miljösatsningar. Växjö hade bra förutsättningar eftersom de hade relativt små problem att åtgärda och kunde sedan blicka framåt. De satsade tidigt på att bli en fossilbränslefri kommun och har utvecklat samarbetet med lokala företag.

Sundsvall däremot hade sämre förutsättningar på grund av utsläpp från en energi-krävande industri. Här handlade det om att arbeta tillsammans med aluminium- och massaindustrin som båda är energislukande men viktiga för ekonomin. Med hjälp av statliga bidrag har Sundsvall, liksom många andra kommuner, tillsammans med företag och andra lokala aktörer arbetat för att hitta kostnadseffektiva miljösatsningar.

Klimatfrågan har framför allt studerats av naturvetare som i stora drag är överens om att den globala uppvärmningen är en effekt av mänsklig påverkan. Eva Gustavsson anser att det krävs mer samhällsvetenskaplig forskning om vad som kan göras för att minska växthuseffekten och motverka dess konsekvenser.

– Jag vill bidra till kunskapen om klimatarbetets möjligheter och begränsningar genom att studera och kritiskt analysera kommunernas insats. Jag tycker att det är positivt att många kommuner tar egna initiativ som går långt utöver de mål som regering och riksdag satt upp och tar ansvar för sin del i en global fråga, säger Eva Gustavsson.

Kontaktinformation
Eva Gustavsson: 0703 441 456

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera