Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2009

Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola

Victoria Carlsson Wahlgren försvarar den 13 mars 2009 sin avhandling “Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola – En studie om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete”

Victoria Carlsson Wahlgren är gymnasielärare på Brinellgymnasiet i Nässjö och är också verksam som genuspedagog i Nässjö kommun. Sedan 2003 har hon på halvtid bedrivit doktorandstudier vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Hur ska jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan fungera för att elever i gymnasieskolan ska bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön?

Bakgrunden till studien är det påtalade problemet att elever i gymnasieskolan inte bemöts likvärdigt.  Flera studier visar att elevernas kön påverkar lärarnas förhållningssätt och vilka betyg eleverna får.  

Victoria Carlsson Wahlgren har undersökt hur man genom ett genuspedagogiskt arbetssätt kan förändra de genusnormer och strukturer som finns i gymnasieskolan.

Avhandlingens resultat visar att det är möjligt att föra in genuspedagogiska arbetssätt i gymnasieskolan. Det mest effektiva sättet att förändra gymnasieskolan är att lärare handleds i arbetslag för att ändra attityder, förhållningssätt och invanda normer.

Detta kommer att ta tid eftersom det finns ett stort motstånd från lärare, skolledningar och kommuner för detta genuspedagogiska arbetssätt.  

Avhandlingen har handletts av professor Tomas Kroksmark vid Högskolan för lärande och kommunikation och docent Pia Williams vid Göteborgs universitet.

Fakultetsopponent är Professor Tiina Rosenberg, verksam vid Lunds universitet.

Disputationen äger rum fredagen den 13 mars 2009 kl. 09.15 i sal Hb116 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kontaktinformation
Victoria Carlsson Wahlgren, tfn 0380-51 86 30 (arbete), eller mobil 076-1070370
victoria.carlsson-wahlgren@brinell.nassjo.se

Professor Tomas Kroksmark, tfn 036-10 14 76 (arbete) eller mobil 070-832 18 44
tomas.kroksmark@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera