5 mars 2009

Verktyg för bättre dosering av läkemedel mot hiv och malaria utvecklat

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det är möjligt att beskriva och mäta sambandet mellan dosering, koncentration och effekt av olika läkemedel mot hiv och malaria. Metoden kan ge förbättrad behandling med färre biverkningar för patienter med dessa sjukdomar.

Leg apotekare Daniel Röshammar har i sin avhandling studerat optimal användning av vissa läkemedelssubstanser som används vid hiv och malaria.

Han har bland annat analyserat data från 121 friska försökspersoner från Uganda med hjälp av en matematisk, så kallad farmakometrisk, modell och upptäckte då att både kön och genetiska skillnader mellan individer påverkar kroppens omsättning av substansen efavirenz, som ingår i vissa hiv-läkemedel.

Ytterligare undersökningar av 74 hiv-patienter från Zimbabwe visade att en sänkning av den dagliga dosen från 600 till 400 mg efavirenz kan minska risken för biverkningar hos drabbade som har en genetiskt sämre förmåga att bryta ner substansen.

– De många hiv-patienter som behandlas med efavirenz bör testas genetiskt med hjälp av ett blodprov innan dosen fastställs. Detta gäller i synnerhet i Afrika, där andelen patienter med nedsatt nedbrytningsförmåga är större än på övriga håll, säger Daniel Röshammar.

Efter upprepade mätningar av läkemedelskoncentrationer och virusnivåer i 239 tidigare obehandlade skandinaviska hiv-patienter användes en liknande modell för att studera den sjukdomsbromsande effekten av hiv-läkemedel.

En behandling där efavirenz kombinerades med andra läkemedelssubstanser beräknades vara effektivare än två andra vanliga kombinationsbehandlingar.

– Den utvecklade modellen kan i framtiden användas för att förutspå när och varför behandlingen mister sin effekt i enskilda patienter, säger Daniel Röshammar.

Därutöver tillämpades en modell för att beskriva hur nedbrytningen av malarialäkemedlet artemisinin ökar och läkemedelskoncentrationerna minskar när patienten tar det.

När artemisinin gavs till 97 patienter i Vietnam utan tillägg av andra läkemedel drabbades ungefär 37 procent av patienterna av återfall, men det kunde enligt modellen inte enbart förklaras av låga läkemedelskoncentrationer.

Piperakin, ett annat malarialäkemedel, skulle kunna vara en lämplig partner till artemisinin vid malaria. Efter en undersökning hos 12 vietnamesiska försökspersoner uppskattades dock piperakin vara kvar i otillräckliga mängder vilket ökar risken för att malariaparasiten utvecklar resistens.

–Forskningen visar att farmakometriska modeller kan anpassas till patientdata för att förstå förhållandet mellan läkemedelskoncentration, effekt och sjukdomsförlopp samtidigt som variationen mellan olika patienter, beroende på vikt, ålder, kön, gener, sjukdom och andra läkemedel, tas i beaktande. Dessa verktyg förväntas bli viktiga stöd i kampen mot hiv och malaria, säger Daniel Röshammar.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Avhandlingens titel: Applied Population Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling of Antiretroviral and Antimalarial Drug Therapy

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg apotekare Daniel Röshammar, telefon: 0733-92 46 02, e-post: daniel.roshammar@pharm.gu.se

Handledare:
Professor Michael Ashton, telefon: 031-786 34 12, e-post: michael.ashton@pharm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera