Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2009

Föräldrainsatser viktiga för att hindra rökning

Föräldrar kan hjälpa sina tonåringar att helt avstå från tobak. Forskare vid Umeå universitet visar nu att ungdomar under de senaste 20 åren har blivit mer positiva till sina föräldrars försök att avstyra rökning.

Studien grundar sig på statistik från tre nationella enkätundersökningar gjorda av Socialstyrelsen 1987. Statens folkhälsoinstitut 1994 och av Umeå universitet 2003. Frågorna handlade om attityder, åsikter och tobaksbruk bland tonåringar i hela landet. Totalt svarade 13 500 personer i åldrarna 13, 15 och 17 år. Huvudresultatet är att tonåringar idag är mer positivt inställda till sina föräldrars försök att hindra dem från att röka – oavsett om ungdomarna röker eller inte. Det mest effektiva som föräldrar kan göra i detta sammanhang är att avråda från rökning och försöka övertala ungdomarna att låta bli, att inte röka själva samt att inte tillåta att tonåringarna röker hemma. Yngre tonåringar var i allmänhet mer positiva till den typen av ingripanden än äldre.

Andelen rökare bland de tillfrågade låg på 8 procent både 1987 och 1994 men minskade till hälften i enkäten 2003. Denna minskning anses bero på flera faktorer, bl.a. skärpt lagstiftning mot tobaksbruk och den minskade toleransen mot rökning i samhället.

Användandet av snus var relativt konstant vid de tre undersökningstillfällena. Färre tonåringar trodde att deras föräldrar skulle bekymra sig över detta, troligen utifrån en allmän uppfattning om att snusning är en mindre hälsorisk än rökning. Föga överraskande visade det sig att äldre ungdomar snusade i större utsträckning än yngre.

Huvudansvarig för artikeln, som publiceras i tidskriften BMC Public Health, är Maria Nilsson, doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Medförfattare är Lars Weinehall, Erik Bergström, Hans Stenlund och Urban Janlert vid samma enhet, epidemiologi och folkhälsovetenskap.

— Det faktum att ungdomar blivit mer positiva till sina föräldrars försök att avstyra rökning är uppmuntrande, säger Maria Nilsson. Våra fynd motsäger tydligt uppfattningen att tonåringar inte skulle bry sig om föräldrarnas attityder till rökning.

För mer information, kontaktat Maria Nilsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel. 090-785 33 43, e-post maria.nilsson@vll.se

Referens: M Nilsson, L Weinehall, E Bergström, H Stenlund, U Janlert: ”Adolescent’s perceptions and expectations of parental action on children’s smoking and snus use; national cross sectional data from three decades”, BMC Public Health.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera