Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2009

Avhandling med örat mot entreprenörskap

Entreprenörer i olika utvecklingsfaser under experternas lupp. Så skulle man kunna sammanfatta Torbjörn Ljungkvists avhandling Affärsrådgivning som genom deltagande observationer fokuserar på möten mellan entreprenörer och experter i Sjuhärad. En, för Sveriges del, sällsynt praktisk studie i ämnet.

Själv med bakgrund som entreprenör inom butiksbranschen, har Torbjörn Ljungkvist, nybliven doktor vid Institutionen för Data- och Affärsvetenskap, länge fascinerats av den osäkerhetsfaktor som omgivit entreprenörskap.
– Det finns en inneboende spänning, en dynamik, särskilt i inledningsfasen, man frågar sig ”kommer de lyckas eller inte”, berättar han entusiastiskt om sitt intresse att närmare studera ämnet. Något som i vintras också resulterade i en avhandling.

”Stora risker” och ”naivitet”
Med deltagande observationer, en metod lånad närmast från sociologin, valde Torbjörn Ljungkvist att närma sig entreprenörer och affärsrådgivare fån nätverket Connect Sjuhärad i deras löpande möten med varandra. Sammanlagt deltog han i femton olika möten med två olika grupper entreprenörer där den ena var i begynnelsefasen och sökte rikskapital medan den andra hade kommit en längre bit och var etablerade. Han märkte då tidigt att rådgivningen skiftade starkt beroende på vilken grupp entreprenörerna tillhörde.
– De som befann sig i begynnelsefasen utsattes i större utsträckning för en icke-konstruktiv kritik. Värdeuttryck som exempelvis ”fullständigt naiv” och ”jätte stor risk” förekom mycket oftare än i möten med de etablerade entreprenörerna, förklarar Torbjörn Ljungkvist.

Sammansvurna experter
Dessutom tenderade experterna, sex till åtta stycken åt gången, inta en samstämmig uppfattning, vilket innebar att de refererade till varandras kritik. Detta bidrog till att den enskilda entreprenören allt mer intog en försvarsposition, berättar Torbjörn Ljungkvist. Han bevittnade en del frustration på grund av det.
– En del entreprenörer kände att de behövde snacka av sig till mig eftersom jag var en neutral tyst part.

Skapande framför målmedel-rationaliteten
Besviken över resultaten och bekymrad över att entreprenörsandan kan komma att kvävas, föreslår Torbjörn Ljungkvist i sin avhandling åtgärder som frångår målmedel-rationaliteten i experternas genomgång.
– Istället för att utgå ifrån affärsplaner, tidsramar och ekonomiska prognoser som ändå inte är statiska, borde affärsrådgivare fokusera på att uppmuntra entreprenörerna i deras skapande och hjälpa dem att hitta nya marknader, allianser och utveckla samarbete med kunder.

Kontaktinformation
Torbjörn Ljungkvist
E-post: torbjorn.ljungkvist@hb.se
Telefon: 033-4355926

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera