Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2009

Skuldavskrivning leder till utveckling – nya rön motsäger tidigare vedertagna ekonomiska modeller

Utvecklingsländer med mycket stora skulder har haft lättare att få skuldavskrivning från IMF och Världsbanken än nationer med något mindre skulder. Ett av skälen till det är en etablerad teoretisk ekonomisk modell som avråder från avskrivning av lägre skulder. En ny avhandling i nationalekonomi visar nu att mekanismerna fungerar tvärtom mot vad man länge antagit – även avskrivning av mindre skulder leder till ökad grad av egna investeringar. Samma avhandling visar också att diversifiering kan hjälpa Zambias fattiga småbrukare.

Det har länge rått enighet om att om en nations skuld är så stor att den troligtvis inte kommer att kunna betalas tillbaka är det mest produktivt att skriva av den. Det har också varit vedertaget att om nationens skuld är något mindre är det bäst att inte skriva av skulden eftersom det medför minskade skäl för det skuldtyngda landet att förbättra sin egen ekonomi.

Detta synsätt baseras bland annat på en etablerad teoretisk modell av de amerikanska forskarna Jeffery Sachs och Max Corden. Nu visar ny svensk forskning att mekanismen i själva verket fungerar tvärtom.

Sven Tengstam, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling vidareutvecklat Jeffery Sachs och Max Cordens modell och funnit att om man ser utvecklingen över en längre tidsperiod så blir följderna annorlunda.

– Den tidigare analysen var mycket kortsiktig, säger Sven Tengstam.

Den inkluderade bara vad som händer just när skulden skrivs av. Vi ser att i ett längre perspektiv medför skuldavskrivning att ett land ökar sina egna investeringar. Tidpunkten för investeringen skjuts framåt men den totala volymen av egna investeringar ökar. Med bibehållen skuld förblir man fattig också över tid vilket innebär mindre möjligheter att förbättra den egna ekonomin.

Sven Tengstam är noga med att påpeka att nationers skulder i allmänhet självklart ska betalas, men menar att den tidigare modellen har hindrat även lämpliga avskrivningar.

Avhandlingen inkluderar också en artikel om fattigdomsbekämpning i Zambia.

Landsbygden söder om Sahara är jordens fattigaste region. Sven Tengstam har intervjuat 5 000 småbrukarhushåll i Zambia och visar att det lönar sig för småbrukarna att ha flera inkomstkällor.

Han har också undersökt vilka faktorer som påverkar ett hushålls inkomstkällor: Utbildning ökar möjligheterna för lönearbete utanför jordbruket och för egenföretagande och lönearbete inom jordbruk används delvis som en nödlösning då den egna åkermarken inte räcker till.

– Mer säker tillgång på jord och tydliggjord äganderätt är viktiga faktorer för minskad fattigdom, säger Sven Tengstam.

Man bör också underlätta de mer perifert belägna regionernas integrering i Zambias ekonomi och då behövs satsningar på infrastruktur. Dessutom är det viktigt med tillgång till krediter.

Avhandlingen, som består av fyra separata artiklar, presenterades den 16 december 2008.
Författare: Sven Tengstam

Titel: “Essays on Smallholder Diversification, Industry Location, Debt Relief, and Disability and Utility”

Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Sven Tengstam
Mail: sven.tengstam@economics.gu.se
Tel: 031-786 1276, 0736-51 16 85

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera