Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2009

Ny bok om varför arter dör ut

Boken ”Evolutionary Conservation Genetics”, som ges ut av Oxford University Press den 3 mars, handlar om genetikens betydelse för olika arters vara eller icke-vara. Professor Jacob Höglund vid Uppsala universitet är författare och i boken belyser han bland annat vikten av att kunna anpassa sig.

– Små populationer har svårt att anpassa sig. Det blir ofta inavel i små populationer, vilket gör att de saknar genetisk variation och därför dör ut, säger Jacob Höglund.

Den genetiska variationen och anpassningsförmågan är centrala i boken. Boken tar upp genetikens betydelse för överlevnad. Idag är många arter utrotningshotade; groddjur, fåglar och skogshöns bland många andra.

– Ett annat exempel är rävarna i Sverige som drabbades av rävskabb. De som överlevde var avkommor till föräldrar som var resistenta mot skabb. I populationen fanns en variation som gjorde att en del överlevde, säger Jacob Höglund.

Förutom att behandla ämnet evolutionär bevarandegenetik tar boken upp nya tekniker inom genomforskningen.

– Idag vet man mer om genomet och man har tillgång till många fler markörer och det är lättare att studera genetiska variationer och få en komplett bild av genomet och regioner som varit utsatta för ett naturligt urval, säger Jacob Höglund.

Boken vänder sig främst till doktorander och mastersstudenter som vill få en bild av vad evolutionär bevarandegenetik är för något, en slags sammanfattning vad man vet på området och hur den nya genomforskningen kan bidra till att hindra att arter dör ut.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Höglund, professor vid institutionen för ekologi och evolution, populationsbiologi och naturvårdsbiologi.

018-471 26 71; 070-425 01 26
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera