Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2009

Läkemedelsrester i vatten påverkar mänskliga celler

Svenska vattendrag innehåller rester av ett stort antal läkemedel, men vi vet än så länge alltför lite om hur de påverkar oss och andra levande organismer. Nu har en forskargrupp vid Örebro universitet för första gången visat att även de mycket små halter som finns i svenska vatten påverkar mänskliga celler.

– Det som är anmärkningsvärt är att läkemedlen även i mycket låga koncentrationer har en effekt, och att de tillsammans har större effekt än var och en för sig, säger Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

– Alla läkemedel som släpps ut i naturen bör betraktas som föroreningar, och vi vet att många av dem också finns i dricksvattnet. Eftersom de kan vara hälsofarliga för både människor och andra levande organismer är det oerhört viktigt att undersöka vilka effekter de har, inte minst tillsammans.

Örebrostudien, som har publicerats i Science of the Total Environment, är den första i sitt slag som genomförts. Syftet var att ta reda på hur en blandning av vanliga läkemedel påverkar kroppens immunförsvar. Och resultaten visar att vissa substanser i vattnet fungerar inflammationsdämpande, medan andra i stället ökar immunförsvarets reaktioner vid en pågående inflammation.

Forskarna har hittills arbetat med prover från vattendrag vid Borås, från Umeälven och från två lappländska sjöar. Inte oväntat fanns de högsta koncentrationerna vid Borås. Vid analyserna fokuserade man på 17 vanliga läkemedel, bland annat anti-inflammatoriska och anti-depressiva mediciner, som alla återfanns i vattnet.

I laboratoriet tillförde man sedan samma doser av dessa substanser i sterilt vatten för att se den sammanlagda effekten på mänskliga celler. Resultatet var att en pågående inflammation minskade, alltså hade de en anti-inflammatorisk effekt trots de mycket låga koncentrationerna.

Nästa steg var att undersöka effekten av vatten som hämtades direkt från vattendragen vid Borås. Då blev resultatet överraskande nog det motsatta och inflammationen ökade, det vill säga immunförsvaret reagerade kraftigare. Det fanns alltså andra och ännu okända substanser som hade en tydligt mätbar effekt.

– Vi vet ännu inte om det är en eller flera pro-inflammatoriska substanser, eller om det handlar om bakterier eller andra biologiskt aktiva molekyler. Men oavsett vad det handlar om så är det osannolikt att de bara har släppts ut i Öresjön vid Borås.

Per-Erik Olsson betonar att det ännu inte går att dra några slutsatser om just dessa läkemedel innebär en hälsofara i vattnet, men med tanke på att de bara är en liten del av de olika mediciner som släpps ut och kombineras med varandra finns det anledning att ta problemet på allvar. Det är redan känt att vissa läkemedel verkligen är skadliga för djur och växter när de hamnar i naturen.

Forskargruppen som ingår i Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet kommer nu att gå vidare med vattenanalyser från andra platser i Sverige, och även försöka identifiera den eller de okända substanser i vattnet från Öresjön som ökar cellernas inflammatoriska reaktion.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per-Erik Olsson, 019-30 12 44 eller 0706-83 14 41.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera