Artikel från Stockholms universitet
26 februari 2009

Språkvetare blir kommunikationsentreprenör

Efter ett avhandlingsarbete vid Stockholms universitet om kommunikationen vid Teaterhögskolan i Stockholm startar språkvetaren Milda Rönn nu företaget Praxikon. Hennes mål är att använda vetenskaplig kommunikationsanalys utanför akademien samt att tillföra forskningen kunskap och erfarenhet från organisationer och företag.

– Att kombinera forskning och entreprenörskap öppnar nya möjligheter i båda världar, säger Milda Rönn.

Ett av universitetens och högskolornas uppdrag är att samverka med det omgivande samhället. Under sin undersökning på Teaterhögskolan i Stockholm insåg Milda Rönn vikten av en sådan samverkan vid just kommunikationsforskning.

– Å ena sidan kan organisationer och företag verkligen få hjälp av forskningen. Den språkliga kommunikationen behövs för såväl koordineringen av tankar och handlingar som för delaktighet. Forskare kan bland annat synliggöra hinder för detta, säger hon.

I sin studie visar till exempel Milda hur skådespelarstudenternas delaktighet kan hindras av bland annat olika kommunikativa procedurer och normativa formuleringar. Studenter har också berättat för henne hur analyserna hjälpt dem att uppmärksamma de sammanhang de ingått i.

– Å andra sidan kan forskare få hjälp av organisationer och företag. De samtal jag hade med bland annat en grupp studenter från olika klasser på Teaterhögskolan om mina analyser påverkade min forskning i flera avseenden, alltifrån när det gäller val av material till metoder, säger Milda Rönn.

Avhandlingen har delvis handlat om att hitta principer och riktlinjer, analysredskap och metoder för kommunikationsanalyser som innebär ett ömsesidigt utbyte mellan forskare och deltagare. För att gå vidare med detta startar hon forskningsföretaget Praxikon, som bland annat ska erbjuda organisationer och företag vetenskapliga kommunikationsanalyser.

– Genom ett sådant företag kan kommunikationsforskningen göras tillgänglig för organisationer och företag på ett helt annat sätt. Man har också andra förutsättningar att utveckla effektivare analysprocesser och tjänster där företag och organisationer gynnas av den inomvetenskapliga granskningen, säger hon.
Milda Rönn utvecklar Praxikon i samarbete med bland annat SU Innovation, en verksamhet på Stockholms universitet som bland annat stödjer forskare och studenter att starta företag.

– Praxikon är precis den typ av tjänsteföretag som vi vill satsa på. Det är ett mycket intressant bevis på att även forskning från humanistiska discipliner kan ligga till grund för företag med kommersiella tillämpningar, säger Ulf Eriksson, VD för SU Innovation.

Avhandlingens namn: ”Det är inte förrän man gör det som man förstår.” Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola.
Avhandlingen finns att ladda ner på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8459.

Milda Rönn försvarar sin avhandling lördagen den 28 februari 2009, kl 10.00–12.00 Plats: Hörsal 8, plan 3 vid hus D, Södra huset, Frescati.

Fakta om SU Innovation:
SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Syftet med verksamheten är att stödja studenter, forskare och entreprenörer i utvecklingen av idéer och kunskap. Fokus är inom tjänsteinnovationer och bioteknologiska innovationer. SU Innovation finansieras av Stockholms universitet, huvudsamarbetspartnern Innovationsbron i Stockholm samt andra offentliga och privata partners. Till nätverket knyts kompetens i form av privata partners från områden som finansiering, juridik, ekonomi, IPR och marknad.
Hemsida: http://www.innovation.su.se

Kontaktinformation
Ytterligare information: Milda Rönn, mobil 070-726 78 39, e-post milda.ronn@nordiska.su.se
Maria Erlandsson, presskontakt, mobil 070-230 88 91
För bild kontakta: press@su.se eller 08-16 40 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera