Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2009

Disputation om hur personer med somaliskt ursprung och med diabetes lever med sin sjukdom i Sverige

Den 27 februari disputerar Anne-Marie Wallin i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Doktorsavhandlingens titel är ”Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care: Somalian and professionals perspectives”.

Anne-Marie har studerat hur personer med somaliskt ursprung och med diabetes lever med sin sjukdom i en för dem ny kultur. Anne-Marie har studerat både hur de uppfattar mötet med den svenska diabetesvården och hur vårdpersonal uppfattar mötet med dessa patienter.

– Det finns behov att tillmötesgå både hos vårdpersonalen och hos patienterna. Först och främst behöver vårdpersonalen ökade kunskaper i att arbeta med tolk i patientmöten. Sedan finns ett behov av utbildningsinsatser om andra kulturers matvanor/traditioner för personalen så att de kan ge kulturellt anpassade kostråd, säger Anne-Marie.

Disputationen är öppen för alla och äger rum i Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan i Jönköping, fredag den 27 februari kl. 13.00.

Varmt välkomna!

Kontaktinformation
Anne-Marie Wallin, mobiltelefon: 070-5279667

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera