Tema

Disputation om hur personer med somaliskt ursprung och med diabetes lever med sin sjukdom i Sverige

Den 27 februari disputerar Anne-Marie Wallin i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Doktorsavhandlingens titel är ”Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care: Somalian and professionals perspectives”.

Anne-Marie har studerat hur personer med somaliskt ursprung och med diabetes lever med sin sjukdom i en för dem ny kultur. Anne-Marie har studerat både hur de uppfattar mötet med den svenska diabetesvården och hur vårdpersonal uppfattar mötet med dessa patienter.

– Det finns behov att tillmötesgå både hos vårdpersonalen och hos patienterna. Först och främst behöver vårdpersonalen ökade kunskaper i att arbeta med tolk i patientmöten. Sedan finns ett behov av utbildningsinsatser om andra kulturers matvanor/traditioner för personalen så att de kan ge kulturellt anpassade kostråd, säger Anne-Marie.

Disputationen är öppen för alla och äger rum i Kurt Johansson Aulan, Hälsohögskolan i Jönköping, fredag den 27 februari kl. 13.00.

Varmt välkomna!

Kontaktinformation
Anne-Marie Wallin, mobiltelefon: 070-5279667

Disputation om hur personer med somaliskt ursprung och med diabetes lever med sin sjukdom i Sverige

 lästid ~ 1 min