Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2009

Går det att analysera olika språk utifrån samma modell?

Spanska och ryska är relativt olika språk, även om de historiskt har en gemensam grund i den indoeuropeiska familjen. Olikheterna rör även själva verbsystemet, där spanskan har ärvt ett relativt formrikt system från latinet. Ryskan däremot har en struktur som mer liknar den klassiska grekiskan med en uppdelning kring begreppet aspekt. David Westerholm jämför hur man uttrycker dåtid i spanska och ryska och kommer fram till en ny analysmodell som kan tillämpas även på andra språk.

Spanskan uttrycker också aspektuella skillnader i verbsystemet genom de enkla dåtidsformerna, imperfecto och pretérito. Men vid en ytlig analys märker man att konceptet aspekt inte fungerar på samma sätt i de bägge språken. Är det då frågan om samma språkliga fenomen, och går det att analysera språken utifrån samma modell?

David Westerholm presenterar i sin avhandling en modell, kallad ABC-modellen, som kan användas som en grafisk definition av begreppet verbaspekt.

Utifrån denna modell, som kan sägas vara en språkneutral kognitiv grund för konceptet aspekt, analyseras både spanska och ryska verb. Avhandlingsförfattaren försöker att beskriva de konkreta skillnaderna som varje verbform uttrycker genom att definiera ett antal bakomliggande värden.

De enkla verbformerna av respektive språk representerar således tolkningar av de värden som kategorin aspekt kan delas in i. För spanskans och ryskans del innebär detta mer konkret att imperfektivitet i ryskan förknippas med en process medan det i spanskan snarare tolkas som ett utryck för samtidighet.

I avhandlingen diskuteras också perfektformen, en funktion som återfinns i spanska men som formellt saknas i ryska. David Westerholm hävdar att perfektformen – namnet till trots – funktionellt inte uttrycker perfektivitet, utan att perfektfunktionen snarast handlar om en självständig verbparameter som uttrycker retrospektivitet.

Hela avhandlingen har ett systemiskt perspektiv där fokus ligger på relationen mellan olika verbfunktioner med dåtidsreferens och en strävan att skilja mellan olika kategorier som verben uttrycker. Eftersom verbaspekt är en vanligt förekommande kategori i världens språk, och en klar definition av densamma saknas, finns det en ambition att genom ABC-modellen skapa grunden till en universell systematik, som kan tillämpas även på andra språk, utöver spanska och ryska.

Avhandlingens titel: Las funciones del pasado en los sistemas verbales español y ruso.
Disputationen äger rum lördagen den 28 februari 2009 kl. 10.15
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Opponent: Professor Wiaczeslaw Nowikow, Lódz
Avhandlingen kan beställas från Institutionen för språk och litteraturer
nicole.takolander@rom.gu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta David Westerholm
0733-60 68 44
david.westerholm@rom.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera