Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2009

Döden på film

Döden är ett mycket vanligt ämne på film, som väcker starka känslor hos många åskådare. Trots detta är det sällan som filmforskare har ägnat döden något större intresse. Filmvetaren Andreas Jacobsson analyserar i sin avhandling dödsmotiv från olika filmkulturer med ett jämförande perspektiv. Döden förstås och framställs på olika sätt i olika kulturer.

Avhandlingsförfattaren behandlar fem olika motivkretsar och analyserar allt från dödsfigurer och efterlivsscenarier, filmiska dödsrevyer och metafysiska romanser, självmord och dödshjälp, till filmberättelser som bygger på föreställningen om både livet och döden som delar av ett ständigt pågående kretslopp.

Även kampen mot terminala sjukdomsprocesser till följd av cancer och aids analyseras med blicken riktad mot både välbärgade västerländska samhällen och betydligt mer utsatta områden, som exempelvis Afrika söder om Sahara.

Det uppträder radikala skillnader vid jämförelser mellan filmkulturer där dödsmedvetandet utgår från döden som en slutpunkt på en linjär tidsaxel och buddhistiskt färgade filmkulturer, där döden förstås som en utdragen process i ett cirkulärt kretslopp.

De uppdrivna känslostormar som brukar genomsyra västerländska filmberättelser vid en rollfigurs dödsögonblick, blir betydligt mindre laddade i filmkulturer där man förutsätts “komma tillbaka” genom reinkarnation.

Med ett jämförande världsfilmsperspektiv kan man samtidigt öka kunskaperna om både generella grundmönster och lokala uttrycksformer. Studien sträcker sig från stumfilmsepoken till nutid och innehåller ett rikt empiriskt filmmaterial.

Avhandlingens titel: Döden på film. En motivstudie med världsfilmsperspektiv.

Disputationen äger rum lördagen den 28 februari 2009 kl. 13.00
Plats: Sal T 302, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6

Opponent: Professor Helge Rønning, Oslo

Avhandlingen kan beställas från Institutionen för kulturvetenskaper,
katarina.moro@kultur.gu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Andreas Jacobsson, 031-775 05 16, 0705-26 93 81,
andreas.jacobsson@filmvet.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera