Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2009

Bland ministrar, aktivister och shamaner i revolutionens Bolivia

När Evo Morales, Bolivias förste president av indianskt ursprung, tillträdde 2006 initierade han en ”avkoloniserande revolution”. I en ny avhandling i socialantropologi har Anders Burman undersökt hur den statliga politiken för avkolonisering flätas samman med ursprungsfolkens ritualer och kosmologi.

För ursprungsfolken i de bolivianska Anderna är kolonialismen inte något som lämnades åt det förflutna då Bolivia grundades. Exploateringen och marginaliseringen av ursprungsfolken fann nya former.

– När ursprungsfolken i dag hävdar att deras kamp är en kamp för avkolonisering lyfter vissa på ögonbrynen, berättar Anders Burman, som disputerar vid Institutionen för globala studier. Sitt etnografiska fältarbete har han genomfört bland shamaner och aktivister inom den andinska ursprungsfolksrörelsen.

– För de människor som jag har arbetat med och bland är kolonialismen något som i allra högsta grad finns kvar – i allt från utbildningsväsendet till katolska kyrkans särställning. Kolonialism och avkolonisering visade sig också vara processer av existentiell betydelse för många unga människor av indianskt ursprung.

’Kolonialism’ och ’avkolonisering’ är teman som har diskuterats grundligt  i postkoloniala studier. Enligt Anders Burman är diskussionerna dock ofta abstrakta och utgår sällan från människors egna livsvärldar.

Hans avhandling visar dock att kolonialism och avkolonisering upplevs och förklaras på olika vis av olika aktörer. Regeringen ser kolonialism som något som genomsyrar politiska strukturer och bedriver därför en politik för att förändra dessa strukturer. Aktivisterna i ursprungsfolksrörelsen menar att Bolivia i sig är ett kolonialt projekt och att avkolonisering vore detsamma som att riva ner Bolivia och bygga ett nytt land. Men för de shamaner och shamanlärlingar som Anders Burman har arbetat mest intensivt med förstås kolonialism och avkolonisering på annat vis.  

– Jag studerar hur de uppfattar kolonialism som ’sjukdom’ och avkolonisering som ’bot’, och hur de utifrån vissa kosmologiska antaganden agerar för att avkolonisera samhället, landskapet, staten och ’självet’.

Anders Burman fann även intressanta paralleller mellan aktivism och shamanism.

Aktivismen och den rituella praktiken utgår i mångt och mycket från samma kulturella tolkningsramar. Både aktivism och shamanism handlar dessutom mycket om att förhålla sig till det som uppfattas som främmande, oavsett om det är en nationell maktelit som uppfattas som främmande eller främmande andar som ger upphov till sjukdom.

För att för förstå vad kolonialism och avkolonisering betyder för sina informanter var Anders Burman tvungen att gå in på djupet i shamanernas livsvärldar och förhålla dessa till större politiska skeenden i landet.

– Traditionell andinsk kosmologi är idag en av hörnpelarna i regeringens så kallade ’avkoloniserande revolution’, men jag vänder på perspektivet och undersöker hur kolonialism och avkolonisering förstås med utgångspunkt i andinsk kosmologi.

Avhandlingens titel: As though we had no spirit: Ritual, politics and existence in the Aymara quest for decolonization.

Fakultetsopponentens namn: Professor Sinclair Thomson, New York

Tid och plats för disputation: Lördagen den 21 februari 2009, kl. 10.15, Sal 220 i Annedalsseminariet, Campus Linne, Seminariegatan 1, Göteborg.

Avhandlingen kan beställas hos annika.forssell@globalstudies.gu.se

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Anders Burman, tel 0303-741313 (bost.), 031-7864606(arb.), 0734-119726 (mob.)
e-post: anders.burman@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera