Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2009

En bra talare skapar sitt eget kroppsspråk

En talare kan styra publikens applådtack, förmedla makt och skapa känslor av gemenskap med sitt kroppsspråk. Det är inte främst vad en talare gör utan hur han gör det som påverkar publiken, anser Marie Gelang som skrivit en avhandling i retorik vid Örebro universitet.

– Det är problematiskt att författare och forskare håller fast vid manualliknande råd om kroppsspråk eftersom de skapar rigida system som i stort sett är oanvändbara i ett ständigt föränderligt samhälle, säger Marie Gelang.

I stället för att likrikta kroppsspråket ska talaren utnyttja sina egna kvalitéer. Var och en av oss kan använda våra bra egenskaper och utforma vårt kroppsspråk. Det som är det ultimata går inte att sätta fingret på utan det beror på talarens kvalitéer.

Barack Obama

En talare kanske behöver använda alla medel: röst, mimik, poser, gester och ögonkontakt för att nå fram till sin publik medan någon annan har en fördel av att bygga sitt framträdande på något av dessa.

– Barack Obama till exempel utnyttjar sin känsla för rytm och sin röst. Det är inte en slump att hans texter har gjorts om till rapsånger. Han använder däremot nästan bara en enda gest och står för det mesta stilla, säger Marie Gelang.

Måste kunna läsa publiken

Kvalitéer som energi, dynamik och tajming är viktiga. En bra talare har intensitet och flöde. Publiken ledsnar snabbt om det blir monotont. En bra föreläsare måste kunna läsa av sin publik och vara lyhörd. Det är viktigt att vara flexibel och kunna göra förändringar i planeringen i samförstånd med sin publik. Om föreläsaren bara kör sitt race riskerar han att tappa åhörarnas intresse.
Såväl som det personliga perspektivet med vårt egna sätt att förhålla oss till omgivningen har kroppsspråket en social förankring. Kroppsspråket är socialt och kulturellt inlärt och kan utvecklas i takt med våra livserfarenheter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Marie Gelang, 019-30 30 86.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera