Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2009

Språkets betydelse för att lyckas på jobbet

Varför många invandrare har svårt att hitta fasta anställningar och anställningar som motsvarar deras kompetens och varför vissa lyckas behandlas i den avhandling i nordiska språk som läggs fram vid Uppsala universitet den 20 februari 2009.

Sverige är idag ett mångspråkigt och mångkulturellt land, där en stor del av befolkningen har ett annat modersmål än svenska.

– Vi ville hitta faktorer som påverkar invandrares integration i arbetslivet på ett positivt sätt, säger Helena Andersson.

Fem invandrare från olika länder deltog i studien. Alla arbetar på sjukhus och representerar olika yrkesgrupper: en lokalvårdare, två sjuksköterskor och två läkare. Deras muntliga konversation med kollegor, patienter, anhöriga och andra personer, som de kom i kontakt med, har spelats in och analyserats.

– Vi har fokuserat på tre olika fenomen i den muntliga kommunikationen, bland annat hur de hanterade situationer då deras kunskaper i svenska inte räckte till. Vi tittade också på om de deltog i sociala och professionella samtal på samma villkor som förstaspråkstalare i svenska, säger Helena Andersson.

Resultaten visar att alla fem invandrare är väl integrerade på arbetsplatsen och att de deltar i professionella, såväl som sociala samtal, på samma villkor som förstaspråkstalare.

– Vi visar också på de fördelar en mångspråkig och mångkulturell personal kan bidra med, för kollegor och arbetsgivare. Men också att undervisningen på svenska kan göra dem förberedda på de kommunikativa utmaningar som de senare möter i arbetslivet, säger Helena Andersson.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:

Helena Andersson, institutionen för nordiska språk, 018-471 12 88 eller helena.andersson@nordiska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera