Tema

Kärleken och IKEA-soffan – om kärlek i självförverkligandets tid

Ett parförhållande uppfattas som lyckat när båda har ett gemensamt mål, hävdar etnologen Sarah Holst Kjær vid Lunds universitet som snart ska försvara sin avhandling om parförhållanden. Målet med parförhållandet är en känslomässig familjebildning som ska vara livet ut. Men undersökningen visar också att man i det moderna parförhållandet förväntar sig mer av livet.

I avhandlingen Sådan er det at elske. En kulturanalyse af parforhold diskuterar Sarah Holst Kjær det moderna, urbana och välutbildade parets idealförhållande.

– För det moderna paret är det naturligt att självförverkligande i form av karriär eller idrott har högre prioritet än tvåsamheten. Samtidigt finns det ett romantiskt ideal om ett intressant känsloutbyte mellan två människor. Det uppfattas som nödvändigt att lyckas med detta, när man ska älska varandra i självförverkligandets tidsålder, förklarar Sarah Holst Kjær.

I ett kapitel diskuterar Sarah Holst Kjær parförhållandet och IKEA-soffan. Hon betraktar soffan som en ”utvärderingscentral” för relationen, där paren värderar om deras relation är tillräckligt lyckad eller är i behov av förbättring. I soffan beslutas det vilka åtgärder man måste utföra för att uppnå den perfekta relationen.

– Handling är nyckelordet i den moderna relationen. Man får för allt i världen inte bli tråkig, fastna i soffan och ägna sig åt TV och dataspel, säger hon.

Sarah Holst Kjær, disputerar med avhandlingen  ”Sådan er det at elske. En kulturanalyse af parforhold” den 27 februari kl. 10.15 i Auditoriet, Vita Huset, Kulturen, Tegnérsplatsen i Lund.

Kontaktinformation
Recensionsex beställs på Museum Tusculanums Forlag, Kirsten Dolberg- Moeller kirstend@hum.ku.dk
Författaren kan kontaktas på sarah.holst_kjaer@kultur.lu.se eller +47 93 21 7375

Kärleken och IKEA-soffan – om kärlek i självförverkligandets tid

 lästid ~ 1 min