Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2009

Terapi hjälper barn och ungdomar med smärta

Barn och ungdomar med problem från långvarig smärta är betydligt vanligare än man tror. Men med en ny typ av terapi går det att både begränsa smärtupplevelserna och lära barn och ungdomar ett effektivt sätt att hantera och klara av att leva med smärtan, visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Den nya behandlingsmodellen kallas ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT. Den går ut på att patienten, tillsammans med behandlaren, definierar långsiktiga mål och vad konsekvenserna blir om man låter smärtan styra och begränsa det dagliga livet. För första gången har nu behandlingsmodellen studerats på barn och ungdomar.

– Vi ringar in vad det är patienten undviker och tar upp vilka för- och nackdelar det för med sig. Vi tränar dem i att utsätta sig för situationer de tidigare undvikit och som försämrat deras livskvalitet Det är viktigt att höja blicken och försöka se framåt, säger Rikard Wicksell, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och verksam psykolog vid Smärtbehandlingsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Rikard Wicksell tycker att det är anmärkningsvärt att långvarig smärta hos barn och ungdomar hittills är så lite studerat. Särskilt saknas välgjorda behandlingsstudier. Det rör sig ändå om en ganska stor grupp.

I en av sina studier har Rikard Wicksell jämfört två grupper barn och ungdomar där den ena gruppen fick traditionell behandling med bland annat läkemedel, den andra ACT. Vid uppföljningen ett halvår senare visade det sig att de som behandlats med ACT upplevde mindre smärta, vilket gjorde att de fungerade bättre i vardagen och de kände mindre oro för att delta i olika aktiviteter och inför framtiden. Han har också prövat ACT-modellen på vuxna med bland annat whiplashskador och funnit att de upplevde ökad livskvalitet och funktionsförmåga, även om inte själva smärtan minskade.

Doktorsavhandling: Exposure and Acceptance in Patients with Chronic Debilitating Pain – a Behavior Therapy Model to Improve Functioning and Quality of Life, Rikard Wicksell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Disputation sker fredagen den 6 februari 2009.


För mer information, kontakta:

Psykolog Rikard Wicksell
Tel: 08-517 79917
Mobil: 0709-680 800
E-post: rikard.wicksell@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-5248 3895 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera