Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2009

Även naturliga parfymämnen kan orsaka allergi

Överkänslighet mot parfymer är den näst vanligaste kontaktallergin hos vuxna. Även naturliga parfymoljor, som av många betraktas som ofarliga jämfört med syntetiskt framställda parfymer, kan orsaka allergiska reaktioner. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

Omkring var femte vuxen i Nordeuropa tros lida av kontaktallergi mot ett eller flera kemiska ämnen. Vanligast är nickelallergi, men många människor lider också av kontaktallergi mot parfymer – där även parfymämnen som vid en första anblick verkar ofarliga kan orsaka allergiska reaktioner. I reaktionen med syret i den omgivande luften (så kallad autooxidation) eller med hudens enzymer bildas nämligen nya, allergiframkallande ämnen som ger upphov till eksem.

I dagens samhälle är det vanligt att man betraktar det som kommer från naturen som mindre farligt och bättre för hälsan. När det gäller naturliga parfymdofter, så kallade eteriska oljor, har många tillverkare åsikten att oljornas naturliga antioxidanter skyddar mot autooxidation och därmed gör dem både säkrare och mer hållbara än konstgjorda parfymer. Forskning vid Göteborgs universitet visar att detta inte stämmer.

Forskaren Lina Hagvall vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, har i sin avhandling studerat naturlig lavendelolja. Resultaten visar att eteriska oljor inte har något skydd mot att allergiframkallande ämnen bildas genom reaktioner med syre. Detta har inte tidigare kunnat bekräftas.

Lina Hagvall har i sin avhandling också studerat geraniol, ett vanligt parfymämne som finns i bland annat rosenolja. Studien visar att geraniol i sig endast är svagt allergiframkallande – däremot aktiveras ämnet till det närbesläktade allergiframkallande ämnet geranial både genom autooxidation och genom reaktioner med hudens enzymer. Det är första gången dessa aktiveringsvägar påvisas för ämnet.

Hur parfymämnen reagerar med luften eller i huden är viktigt att undersöka. Slutsatsen av Lina Hagvalls avhandling är att sådana risker måste vägas in i de hälsoriskbedömningar som görs av kemiska ämnen med avseende på kontaktallergi.

Avhandlingen visar också att fler parfymämnen kan aktiveras till allergiframkallande ämnen än man tidigare trott, och att fler studier bör göras för att öka kunskapen inom området och därigenom minska antalet fall av eksem.

Avhandlingen Formation of Skin Sensitizers from Fragrance Terpenes via Oxidative Activation Routes. Chemical analysis, Structure Elucidation and Experimental Sensitization Studies försvaras vid disputation 30 januari. Handledare var Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi och ledare för forskningsplattformen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Kontakt
Lina Hagvall, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
031-772 38 49
0736-77 36 63
lina.hagvall@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera