Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2009

Ny metod för att rena vatten med hänsyn till hela miljön

29 år, tvåbarnsmamma, forskare och snart doktor i miljö- och energiteknik vid Mälardalens högskola. Emma Nehrenheim lever ett hektiskt och intressant liv och pendlar vant mellan familjen och forskarvärlden. Nu disputerar Emma Nehrenheim med sin avhandling ”Industriavfall som renar vatten”.

– Det är en projektuppgift som baserades på tidigare forskning och som passade mig bra. Den har en tydlig nyttoförankring i samhället och hos de industripartners som finns med i projektet.

Tungmetaller är ett stort miljöproblem idag, menar Emma. Eftersom de är grundämnen kan de inte brytas ner av naturen utan sprids runt i kretsloppen tills de tas ur miljön.

Barkflis och slagg renar giftigt vatten
Under kontrollerade former kan den här kunskapen användas för att rena vatten, vilket redan görs med stor framgång inom industrin. Det vanligaste materialet kallas aktivt kol. Framställningen av aktivt kol kan dock ersättas med en ytterligare miljövinst, och det är här Emmas forskning kommer in. Hon har experimenterat med att låta använda industrirestprodukter som furubarkflis och masugnsslagg som adsorbenter för att rena giftigt vatten (adsorption; uppta, koncentrera, suga upp, red. anm.).

Avhandlingen bygger på prover med furubarkflis och masugnsslagg utifrån sina goda egenskaper att adsorbera föroreningar, främst tungmetaller. De båda materialen tillverkas i regionen, finns tillgängliga i stora mängder och har under laboratorieförsöken visat sig kunna adsorbera stora mängder metaller.

Emma Nehrenheim menar att det är väldigt viktigt att kunna garantera en jämn och säker reningsgrad hos adsorbenten, att den håller kvar de ämnen som har fastnat och att den inte släpper ifrån sig andra föroreningar som kan skada naturen.

– Det visade sig i försöken att materialet kan släppa ifrån sig ämnen i början av användningen men att de sällan överstiger nivåer som är giftiga, berättar Emma.

Arbetar med ytterligare tre projekt
Förutom avhandlingen, vattenrening med hjälp av industrirestprodukter, har Emma Nehrenheim varit med och byggt upp projekten BIOREX, Polluted Peace och CLEAN tillsammans med kollegan Monica Odlare.

– Jag har framförallt uppskattat det nära samarbetet med kollegor, särskilt på MDH men även utanför högskolan. Det har varit den största inspirationskällan, varifrån mycket kunskap och personlig utveckling kommit.

Vad blir nästa steg?
Projekten BIOREX och CLEAN har ju blivit verklighet tack vare medel från en forskningsstiftelse (KKS) och EU, berättar Emma Nehrenheim, så jag kommer att stanna som projektledare och forskare under den närmste tiden. Jag har en del undervisning på högskolan just nu också.

Mer om projekten:
BIOREX www.biorex.se och www.biorex1.blogspot.com

Polluted Peace www.pollutedpeace.se och www.pollutedpeace.blogspot.com

Kontaktinformation
Mälardalens högskola
Emma Nehrenheim, 021-10 14 84, emma.nehrenheim@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera