Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2009

Flexibel utbildning i praktiken

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar hur studenterna påverkar den pedagogiska praktiken i distansutbildning.En av slutsatserna är att studenternas erfarenheter och kunnande aktivt borde tas tillvara i designen av den typen av utbildning.

Distansutbildning med stöd av digital teknik finns på den politiska agendan för flera regeringar i Europa men även på andra håll i världen. Både för etablerade utbildningsinstitutioner och för den enskilda människan ger tekniken nya arenor för både kunskapsutveckling och lärande – men också nya utmaningar för lärare och studenter.

Det understryks av Anita Mattssons avhandling. Hon har i en fallstudie ingående beskrivit och analyserat en högskolekurs som ges på distans, med så kallad öppen design för samarbetslärande.
Analysen har gjorts på de moment som innebar att två gruppuppgifter skulle lösas. Sammanlagt 1085 skrivna inlägg har analyserats i det datorbaserade konferenssystem som kursdeltagarna gemensamt använt sig av.

– Hur en kurs designas avgör vilka strukturerade redskap som finns till deltagarnas förfogande. Det är redskapen som ger den pedagogiska processen sin unika struktur, exempelvis när det gäller arbetsdelningen och strategierna för att lösa kursuppgifterna, säger Anita Mattsson.

Tre modeller för att lösa uppgifterna uppenbarar sig, en samverkansmodell för arbetsdelning där uppgifterna delades upp och var och en arbetade med sin del; en samarbetsmodell där konferenssystemet mer aktivt användes till diskussioner; en hybridmodell där studenterna delade upp vissa delar men diskuterade andra som de tolkat som diskussionsfrågor. I den senare modellen användes fler sätt att kommunicera – som msn, telefon, mail etc – än via det konferenssystem som kursens infrastruktur erbjöd.

En slutsats är att lärare bör utforma kurser på nya sätt.
– Om man låter studenter aktivt delat i designarbetet kan deras erfarenheter och kunnande berika designen. Det vore ett aktivt och studentcentrerat sätt att arbeta att låta informations- och kommunikationstekniken utveckla praktiken och förändra undervisning och examination, säger Anita Mattsson.

Anita Mattsson lägger fram sin avhandling ”Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 30 januari, kl 13.15.
Opponent: Professor Lars-Owe Dahlgren, Linköping.
Plats: Sal G111, Högskolan i Skövde.

Kontaktinformation
Kontakt: Anita.Mattsson@his.se, 0500-448015, 0703-623043

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera