Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2009

En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring: Från distanserat till delat ledarskap

Kristina Rosengren disputerar i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Doktorsavhandlingens titel är "En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring: Från distanserat till delat ledarskap".

Kristina har studerat förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården genom intervjuer och en enkätundersökning med vårdpersonal, men även med två avdelningschefer.

Forskningsresultaten visar att vårdpersonalens delaktighet är avgörande för att få till organisationsförändringar. Ledarskapet har stor betydelse i organisationerna och kan skapa förutsättningar för vårdpersonalens delaktighet. Kristinas studier visar att vårdpersonalen vill ha stödjande, tillgängliga och engagerade chefer som är aktiva i det dagliga arbetet.

En form av ledarskap är delat ledarskap, vilket kan innebära att två avdelningschefer delar chefskap. Genom att cheferna har en gemensam värdegrund och kompetenser som kompletterar varandras kan synergieffekter uppnås.

– Jag kallar kärnan i ett delat ledarskap för stödjande tvåsamhet, som bygger på att ledarparet har en tillitsfull relation för att få till ett väl fungerande delat ledarskap, uppger Kristina.

Kristina utbildade sig till sjuksköterska på 1980-talet och har en fil.kand. i vårdpedagogik samt en fil.mag. i hälso- och sjukvårdsadministration. Hon blev inskriven 2002 som doktorand vid Karlstads universitet. Till Hälsohögskolan kom hon 2007 då hon fick en tjänst som universitetsadjunkt vid Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete.

Disputationen är öppen för alla och äger rum i Forum Humanum, Hälsohögskolan i Jönköping, kl. 12.00 fredagen den 30 januari 2009.

Varmt välkomna!

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Kristina Rosengren
tfn: 036-10 12 30
mob: 076-149 99 39
e-post: kristina.rosengren@hhj.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera