Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2009

Högre lön för män som flyttar för ett nytt arbete

Män tjänar mer på att flytta för ett nytt arbete än vad kvinnor gör. Det visar Anders Boman, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, i sin avhandling ”Geographic Labour Mobility – Causes and Consequences”. Han visar också att den som är villig att flytta har ökade möjligheter att få ett arbete på hemorten

Anders Boman har studerat personer som blivit arbetslösa på grund av en nedläggning eller kraftig neddragning av arbetsplatsen under åren 1986-1988, och deras möjligheter att få ett nytt arbete. I studien har han bland annat undersökt inkomsteffekterna för de som flyttat jämfört med de som inte flyttat efter arbetsförlusten.

Generellt uppvisas negativa effekter de första åren efter flytt, följt av positiva effekter kommande år. Om effekterna för män och kvinnor studeras separat finner man dock markanta skillnader i resultatet. Män upplever inga negativa effekter av flytt när det gäller inkomst. De första åren uppvisas ingen skillnad i inkomst mellan flyttande män och de som stannat kvar, men några år senare upplever männen en positiv inkomsteffekt som tilltar ytterligare med tiden efter flytten.

– Kvinnor upplever dock inga positiva effekter, utan istället en negativ effekt på inkomsten för samtliga år efter flytten, säger Anders Boman.

I sin avhandling har Anders Boman också undersökt möjligheterna för arbetslösa generellt att få en ny anställning, och har bland annat studerat hur dessa möjligheter påverkas av villigheten att flytta på grund av arbete.

Resultatet visar att sannolikheten att få jobb där man bor är större för sökande som använder ett utvidgat geografiskt sökområde. Om den arbetslöse alltså är villig att flytta för att få jobb har han eller hon större chanser att få ett arbete på den nuvarande bostadsorten.

Detta antyder att de personer som använder ett utvidgat sökområde även har andra egenskaper som påverkar sannolikheten att få ett nytt arbete, som exempelvis högre grad av motivation eller en större vilja att göra uppoffringar för att få ett arbete och att det är dessa egenskaper, snarare än det utökade sökområdet i sig, som ökar chanserna att få ett nytt arbete.

Avhandlingen, som består av tre fristående artiklar, presenterades den 16 januari 2008.
Författare: Anders Boman

Avhandlingens titel: ”Geographic Labour Mobility – Causes and Consequences”

Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Anders Boman:
031-786 2645
0702-345 647
anders.boman@economics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera