Tema

Svårt få generella kunskaper

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar hur svårt det är att undervisa så att grundskoleelever får generella kunskaper. Men avhandlingen visar också hur lärare och undervisning utvecklas med hjälp av så kallad formativ utvärdering.

Eva Nybergs avhandling angående undervisning och lärande om växters och djurs livscykler visar att det kan vara svårt att undervisa så att eleverna får generella kunskaper.

Avhandlingen baseras på en fallstudie av undervisning i två elevgrupper under två olika perioder.

Det visar sig att eleverna bland annat lär sig hur en fröväxt, som en ärtplanta, förökar sig men att det därmed inte är givet att de vet hur en annan typ av fröväxt, som en ek, kan föröka sig.

I studien undersöks hur eleverna beskriver och upplever fenomen som rör biologiska livscykler och hur detta sedan förändras av den undervisning de får.

– Växters och djurs reproduktion är en förutsättning för livets kontinuitet på jorden. Min utgångspunkt är att ämnesområdet kan leda till insikter som är betydelsefulla för en hållbar utveckling, säger Eva Nyberg.

I studien visas hur lärarkompetensen utvecklas inom ämnesområdet och hur undervisningen förändras. En förklaring är användningen av så kallad formativ utvärdering, en utvärdering som syftar till att förändra undervisningen.

– Undervisningen utgår i ökande grad från den egna utvärderingen av vad eleverna lär sig och förstår. Det medför att lärarens kompetens att undervisa ökar och att undervisningen blir mer varierad och specifik, säger Eva Nyberg.

Avhandlingens empiriska och teoretiska del ger argument för att utveckla undervisningen om formativ utvärdering på lärarutbildningarna.

– Lärarstudenter borde få möjlighet att med god handledning under sin praktik pröva väl utprövade sätt att genomföra utvärdering på och få stöd i att förändra den egna undervisningen på grundval av utvärderingsresultaten. Detta skulle öka deras möjligheter att redan som nyutexaminerade lärare bedriva en undervisning som ger varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt efter sina förutsättningar, säger Eva Nyberg.

Eva Nyberg lägger fram sin avhandling ”Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler – en fallstudie i årskurs 5” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 23 januari, kl 13.15.
Opponent: Gustav Helldén, Kristianstad.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg.

Avhandlingen har genomförts inom ramarna för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Kontakt: eva.nyberg@ped.gu.se, 031-7862310, 0736-676325

Svårt få generella kunskaper

 lästid ~ 2 min