Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2009

Mediekriget i Mellanöstern – vilket språk talar BBC, CNN och Aljazeera?

Kriget i Mellanöstern utkämpas inte bara med kulor och gevär. Samtidigt med striderna pågår ett mediekrig om vad som får sägas och inte sägas. Båda sidorna i konflikten är mycket aktiva för att få fram sina argument. På vilken sida står världens mest inflytelserika tv-kanaler – BBC, CNN och Aljazeera – i detta ordkrig?

Leon Barkho, som själv har arbetat som journalist för nyhetsbyrån Reuters i Bagdad, analyserar i sin avhandling de tre tv-kanalernas nyhetsdiskurs och undersöker om de kan leva upp till sina anspråk på att vara opartiska, balanserade och neutrala.

– Det gör de knappast, menar Barkho.  Han hävdar att de tre tv-kanalerna har åtskilliga gate-keeping-funktioner i form av interna Guide-Lines och redaktionella kontrollrutiner som nästan dikterar nyhetsrapporteringen.

– Boken är ingen trevlig läsning för dem som gör gällande att reportrarna på de olika nyhetskanalerna är fria att rapportera från händelser såsom de uppfattar dem och såsom de framstår i deras ögon, säger Barkho.

Avhandlingen har titeln “Strategies of Power in Multilingual Global Broadcasters. How the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle East news discourse”. Den består av fem delrapporter, som alla har publicerats i internationella akademiska tidskrifter.

Avhandlingen påvisar ett intrigant spel bakom scenen i de tre tv-kanalernas täckning av Israel-Palestina-konflikten och kriget i Irak. Den bygger bl.a. på intervjuer med nyckel-personer på de tre tv-företagen, på interna dokument och på detaljerade språkliga analyser av innehållet i nyhetsrapporteringen.

Leon Barkho har även på plats studerat det redaktionella arbetet på de tre tv-bolagen och ordnat seminarier med ledande chefer från Aljazeera och BBC på Högskolan i Jönköping.

Leon Barkho kom till Sverige 2001. Han började sin bana som lärare i lingvistik på Mosul University i Irak innan han 1991 anställdes som reporter och senare som redaktionschef för nyhetsbyrån Reuters i Bagdad. Därefter var han korrespondent för AP (Associated Press) I Mellanöstern. I Jönköping arbetar Barkho som universitetsadjunkt vid Internationella Handelshögskolan.

Avhandlingen försvaras fredagen den 23 januari 2009 kl. 9.15 i sal Hc 218 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Avhandlingen har handletts av professorna Robert Picard, Internationella Handelshögskolan och Lars-Åke Engblom, Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping.

Fakultetsopponent är professor Golam Rahman från Dhaka i Bangladesh, f.n. verksam vid The Papua New Guinea University of Technology.

Kontaktinformation
Leon Barkho, tfn 036-10 18 92 (arb.), 073-563 64 03 (mobil) eller 036-12 80 90 (bost.), Leon.Barkho@ihh.hj.se

Professor Lars-Åke Engblom, tfn 036-10 14 51 (arb), 0708-79 62 79, 036-14 43 70 (bost), lars-ake.engblom@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera