Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2009

Att ta över pappas bolag

Såväl i Sverige som internationellt är familjeföretagen en viktig del av ekonomin. Tidigare forskning har visat att generationsskiften utgör ett orosmoment för dessa företag och talesättet förvärva, ärva och fördärva används ofta i sammanhanget. Men hur väl stämmer det med verkligheten? I sin avhandling undersöker företagsekonomen Christine Tidåsen hur arvtagare transformerar familjeföretag under successioner.

Avhandlingen bygger på intervjuer i fyra medelstora tillverkande småländska familjeföretag samt med deras affärspartners. Tidigare forskning har visat att just generationsskiften är kritiska och avhandlingen visar på betydelsen av att familjeföretag förändras under skiften så att arvtagare sätter sin prägel på dem samtidigt som överlåtare backar tillbaka och ser på när deras livsverk förändras.

Transformationsprocessen är ofta projektbaserad och arvtagarens framgång är beroende av att överlåtaren inte direkt eller indirekt motarbetar arvtagaren.

– Om en överlåtare motarbetar ett skifte sker det ofta omedvetet, på ett psykologiskt plan säger Christine Tidåsen. Ofta sker skiften på grund av åldrande eller sjukdom och det är något som människor för det mesta skjuter framför sej. Eller för att citera en överlåtare i pilotstudien ”Ja, ja om jag dör”.

På samma tema sa en kund att överlåtare ”Måste ha en eller två hjärtinfarkter innan dom förstår”. Studien visar också på att medarbetare och externa affärspartners kan spela nyckelroller i skiften, särskilt de som gått i stå. Om familjeföretagarfamiljerna låter dem, vill säga.

Christine Tidåsen har varit verksam som forskare och lärare i företagsekonomi vid Växjö universitet sedan 1996. Hon början en ny tjänst den 1 februari vid Högskolan i Kalmar.

Avhandlingen ”Att ta över pappas bolag. En studie av affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag” försvaras fredagen 16 januari 2009, kl. 13.00.

Disputationen äger rum i sal Wicksell, Växjö universitet.

Fakultetsopponent är professor Leif Melin, JIBS, Högskolan i Jönköping.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Christine Tidåsen, e-post: christine.tidasen@vxu.se.

Avhandlingen går att beställa genom Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-708267 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera