Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2009

Gemensamma orsaker bakom schizofreni och bipolär sjukdom

Sjukdomarna schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker, visar en studie från Karolinska Institutet som presenteras i den högt ansedda tidskriften The Lancet. Resultaten ger skäl att ifrågasätta den nuvarande klassificeringen av sjukdomarna som helt separata.

Schizofreni och bipolär sjukdom (även kallad manodepressiv sjukdom) är de två vanligaste psykossjukdomarna. Inom både klinisk verksamhet och forskning har man i över 100 års tid försökt särskilja de två sjukdomarna när det gäller karaktäristika och riskfaktorer. Allt fler har dock blivit tveksamma till en strikt uppdelning i två kategorier – bland annat på grund av att nyare genetisk forskning visat att vissa gener förefaller påverka båda sjukdomarna.

För att undersöka om schizofreni och bipolär sjukdom har gemensamma orsaker har nu svenska forskare analyserat registerdata från 2 miljoner familjer. I studien ingår 35,985 patienter med schizofreni och 40,487 patienter med bipolär sjukdom, samt släktingar till dessa.

Resultaten visar att medlemmar i familjer där någon har schizofreni eller bipolär sjukdom löper en förhöjd risk att ha samma sjukdom. Av resultaten framgår också att detta beror främst på genetiska faktorer, och endast i liten utsträckning på gemensam miljöpåverkan. Forskarna fann även att patienter med schizofreni också har ökad risk för bipolär sjukdom. Släktingar till patienter med en av sjukdomarna hade också ökad sannolikhet att ha släktingar med den andra sjukdomen.

De sammantagna resultaten ger enligt forskarna övertygande belägg för att schizofreni och bipolär sjukdom i hög grad är ärftliga sjukdomar, och att de dessutom delvis delar en gemensam genetisk bakgrund. Forskarna menar att det är viktigt för både kliniker och forskare att ta hänsyn till en gemensam genetisk bakgrund när man studerar och behandlar schizofreni och bipolär sjukdom.

Forskningen har finansierats av FAS och Vetenskapsrådet.

Publikation: “Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study”, Paul Lichtenstein, Benjamin H Yip, Camilla Björk, Yudi Pawitan, Tyrone D Cannon, Patrick F Sullivan, Christina M Hultman, The Lancet, 16 januari 2009

För mer information, kontakta:

Professor Paul Lichtenstein
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Tel: 08-524 874 24 eller 073-309 33 24
E-post: paul.lichtenstein@ki.se

Docent Christina Hultman
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Tel: 08-524 838 93 eller 070-362 10 31
E-post: Christina.Hultman@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera