Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2009

Planering på lång sikt viktigt för barnen

Det är viktigt för barn i vilken utsträckning föräldrar planerar på lång sikt. Det visar en ny doktorsavhandling i nationalekonomi av Lena Lindahl vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Syskons inkomster i vuxen ålder tenderar att vara likartade (korrelerade), vilket kan tolkas som att människors familjebakgrund på något sätt är relaterad till framtida inkomst (se faktaruta om korrelationer). En av studierna som ingår i Lena Lindahls avhandling är baserad på syskondata och undersöker närmare vad det är i barns hemmiljö och uppväxtförhållanden som är betydelsefulla för syskons likhet när det gäller framtida inkomst.

– Vi vet från tidigare studier att föräldrars utbildningsnivå, inkomster och yrke påverkar hur pass lika syskonens framtida inkomster blir. Det nya i min studie är att vi har tillgång till mycket rik information som beskriver barns hemmiljö, med bland annat uppgifter om föräldrars attityder och inställningar till olika frågor. Den viktigaste variabeln i studien visade sig vara i vilken utsträckning föräldrar planerar tillvaron på lång sikt, säger Lena Lindahl.

En tänkbar förklaring till detta är att föräldrar som planerar på lång sikt även organiserar sina barns tillvaro, till exempel med rutiner och annat som kan ge struktur och trygghet i tillvaron menar Lena Lindahl.

Faktaruta:
En syskonkorrelation är ett samlingsmått på betydelsen av familjebakgrund och omgivning. Korrelationen innefattar allt som är gemensamt för syskonen som till exempel föräldrars utbildning och inkomstnivå men även mer abstrakta faktorer som föräldrars förhållningssätt, ambitionsnivå etc. Dessutom ingår även influenser utanför hemmet från till exempel närområdet och skolan.

Avhandlingens titel: Family Background and Individual achievement – Essays in Empirical Labour Economics
Disputationen har ägt rum vid Stockholms universitet den 5 december.

Studien som refereras till ovan heter ”What more than parental income? An exploration of what Swedish siblings get from their parents” och återfinns här: http://www2.sofi.su.se/~lli/

Kontaktinformation
För mer information:
Lena Lindahl, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-163459, 070-603 87 87, e-post Lena.Lindahl@sofi.su.se.

Porträttbild kan laddas ner via http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5918&a=55186.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera