Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 december 2008

Depression ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

Risken för hjärtsviktspatienter att dö i hjärt-kärlsjukdom är fyra gånger större om de också lider av depression, visar en studie vid Linköpings universitet.

Det är ett resultat av en omfattande studie bland äldre personer med symtom på hjärtsvikt, utförd i Kinda kommun i Östergötland. Personer i åldern 65-82 år, som själva uppsökt vårdcentralen, genomgick en utredning av en hjärtspecialist och fick samtidigt besvara en enkät angående depressiva symtom. Efter sex år följdes alla deltagare upp via befolkningsregistret.

Data från 437 individer ingick i analysen, som visade att 24 procent led av hjärtsvikt och depression. Dessa personer hade den sämsta överlevnaden – deras risk att dö i hjärt-kärlsjukdom var fyra gånger högre än hos personer med hjärtsvikt men utan depression.

– Detta visar att vi i vården måste ta depression mer på allvar. Har vi en hjärtsviktspatient som visar tecken på depression bör vi inte se detta bara som en självklar följd av den kroniska sjukdomen, säger Peter Johansson, kardiologisjuksköterska som lägger fram resultaten i sin doktorsavhandling vid Avdelningen för kardiologi.

Det finns också en risk att missa en depressionsdiagnos eftersom många av symtomen, som dålig sömn, trötthet och viktminskning, även passar in på hjärtsvikt.

I Peter Johanssons avhandlingsprojekt ingick också en av de större studier som gjorts av sömnapné. Denna åkomma som medför andningsuppehåll i sömnen är förknippad med hjärtsvikt, men även med hög ålder. Av de 331 personer vars andning registrerades under en natts sömn hade 23 procent måttlig till svår sömnapné. Hos dem med hjärtsvikt var andningsuppehållen dubbelt så vanliga som hos dem med normal hjärtfunktion.

– Om detta har någon betydelse för deras överlevnad kommer att visa sig i mortalitetsuppföljningen, säger Peter Johansson.

Kronisk hjärtsvikt innebär att hjärtat inte klarar av att pumpa ut blod i den utsträckning kroppen behöver för att fungera optimalt. Typiska symtom är andfåddhet, trötthet och svullna ben. Tillståndet finns hos omkring en tiondel av befolkningen över 65 år och vården beräknas kosta 3-6 miljarder kronor om året.


Disputionen ägde rum 19 december 2008 vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Peter Johansson, e-post: peter.johansson@aries.vokby.se, telefon bostaden 0494-21086, mobil 0702-582795

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera