Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2008

Användarnas behov – grunden för nya IT-system

IT-system används i dag i alla tänkbara situationer, till exempel för att kommunicera globalt, för att leta efter information, för underhållning och tidsfördriv eller för att shoppa. För att kunna skapa attraktiva och konkurrenskraftiga IT-system som användarna är villiga att använda i sina dagliga liv är det viktigt att systemen svarar mot användarnas verkliga behov. Ett sätt att involvera användarna i hela utvecklingsprocessen av ett nytt IT-system är genom så kallade Living Labs – men hur det ska gå till rent praktiskt för att vara effektivt har det hittills saknats kunskap om.

Det faktum att vi i dag använder olika IT-system i snart sagt alla tänkbara situationer innebär att det sätt på vilket människor använder IT, liksom vilka behov och krav de ställer på olika IT-produkter, har förändrats. Tidigare fokuserade de flesta tillverkare på att tillhandahålla ett effektivt sätt att hitta och lagra information, i dag fokuserar man i stället på att stödja enskilda användares skapande av innehåll och relationer – exempelvis genom tjänster som YouTube, Wikipedia och Facebook.

– Min forskning visar att det är viktigt att grunda utveckling av nya IT-system i användarnas behov, även om det är ett mål som möter många utmaningar. Det handlar bland annat om att användare kan ha svårt att uttrycka sina behov av nya produkter och tjänster eftersom de kan vara omedvetna om sina egentliga behov, men det kan också handla om att användarnas behov förändras i takt med att de får mer kunskap och insikt. En användares åsikt påverkas starkt av den situation de befinner sig i just för tillfället, säger Anna Ståhlbröst som disputerar den 18 december.

Anna Ståhlbrösts avhandling Forming future IT – The Living Lab way of user involvement är den första avhandlingen i världen med temat Living Labs och hon har bland annat kommit fram till att man inte kan förvänta sig att användare ska kunna uttrycka sina behov, utan att man i stället ska låta dem berätta historier om sin situation, berättelser ur vilka man sedan kan vaska fram behoven.

– Därför är det viktigt att de som är involverade i användarcentrerade Living Labs-processer har ett öppet sinne, att de erbjuder en öppen och återkommande process och att de är öppna med sina resultat. Då kan andra intressenter bidra och på så sätt kan man skapa den bästa lösningen.

För att stödja användarmedverkan i Living Labs med fokus på att förstå användares behov, har Anna Ståhlbröst utvecklat en metod som fått namnet FormIT. Metoden bygger på tio grundläggande principer som stödjer processen att utveckla framtida IT-system baserade på behov, vilket ökar sannolikheten för att systemet blir en succé. Principerna är identifiera, informera, interagera, iterera, involvera, influera, inspirera, illuminera, integrera och implementera. Användningen av metoden leder till nya IT-lösningar, ny kunskap, ny inspiration samt till nya perspektiv, nya relationer och nya affärer.

Anna Ståhlbröst är född och uppvuxen i Luleå och började sin yrkeskarriär som ekonomibiträde inom Luleå kommun. 2002 tog hon en fil.mag. i informatik och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet och påbörjade därefter sina doktorandstudier i ämnet informatik.

Kontaktinformation
Upplysningar: Anna Ståhlbröst, tel. 0920-49 20 91, anna.stahlbrost@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera