Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2008

Gamla befäl nyckeln till fred

Före detta kombattanter tar till vapen igen främst för att deras gamla ledare mobiliserar dem igen, snarare än att de inte har pengar eller utbildning. Det visar Anders Nilsson från institutionen för freds- och konfliktforskning i sin avhandling Dangerous Liaisons – Why Ex-Combatants Return to Violence. Han försvarar sin avhandling den 19 december på Uppsala universitet.

FN, Världsbanken och många forskare pekar ut före detta regerings- och gerillasoldater som ett av de allvarligaste hoten mot fredsprocesser efter inbördeskrig. Det beror på att de har den militära kunskap och erfarenhet som krävs för att underminera säkerheten i krigshärjade samhällena. Anders Nilson från institutionen för freds- och konfliktforskning har visat i sin avhandling att deras tidigare politiska ledare och befäl ofta är den direkta orsaken till att de återgår i strid.

– Jag har studerat sex grupper av före detta kombattanter i Kongo och Sierra Leone. Endast två av grupperna har inte återgått i strid. Det beror främst på att deras högsta ledare har fått inflytelserika poster, till exempel platser i parlamentet eller positioner i organisationer som övervakar fredsavtalen. De har fått ett fortsatt inflytande i landet, men på ett positivt sätt, och det hindrar dem från att ta till vapen, säger Anders Nilsson.

Anders Nilsson visar också att insatser för att ge de före detta kombattanterna pengar och utbildning inte räcker för att förhindra att de återupptar striderna. Det är också mycket svårt att få dessa åtgärder att fungera.

– Ett problem är att pengarna inte kommer fram i tid. Då får de före detta soldaterna sitta och vänta upp till flera år. Det förekommer också korruption, alltså att pengarna försvinner i fel fickor.

Anders Nilsson förklarar att det är viktigt att fortsätta att förbättra bidragen och utbildningsinsatserna för att bygga upp ett bättre liv för människorna de riktar sig till. Men det krävs andra åtgärder för att förhindra att striderna blossar upp igen.

– Det internationella samfundet bör även lägga mer krut på att få in de före detta befälen i fredsprocessen, till exempel genom att ge dem jobb i armén eller i statsadministrationen. Då har de tidigare kombattanterna inget ledarskap och då börjar de inte slåss igen, säger Anders Nilsson.

Om de före detta ledarna får ett positivt ansvar i landet minskar deras incitament att sponsra eller leda nya våldsamheter. Det gäller både för de politiska ledare och för de militära befäl som ledde de stridande styrkorna tidigare. Anders Nilson föreslår att inkorporera dem i den politiska processen, statsadministrationen, näringslivet eller armén, eller att ställa dem inför rätta om de begått krigsbrott. Då kommer de inte att fresta de före detta kombattanterna att ta till vapen igen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anders Nilsson på 018-4717175 eller 0733-308695 eller anders.nilsson@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera