Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2008

Steloperation av ryggen hjälper på lång sikt

Steloperation av ryggen genomförs allt oftare för att bota ländryggsvärk, men det har varit oklart vilken effekt behandlingen har på lång sikt. En avhandling från Karolinska Institutet visar nu att långtidseffekterna är bättre än vid alternativet sjukgymnastbehandling.

Kronisk värk i ländryggen behandlas allt oftare genom steloperation, vilket innebär att några ryggkotor fixeras, dock utan att ryggens totala rörlighet påverkas nämnvärt. Steloperation har visat sig hjälpa mot smärtan på kort sikt, men inga studier har undersökt den långsiktiga effekten och jämfört den med alternativa ej kirurgiska behandlingar som sjukgymnastik.

Per Ekman är verksam som kirurg på Södersjukhuset i Stockholm. I sin doktorsavhandling visar han att patienter som genomgått steloperation förbättras också på lång sikt. Resultaten bygger bland annat på en uppföljning av 111 patienter som lottats till behandling med antingen steloperation eller sjukgymnastik. Vid uppföljningen efter nio år uppgav 76 procent av dem som genomgått steloperation att de kände sig bättre än innan operationen, jämfört med bara 50 procent av dem som behandlats med enbart sjukgymnastik.

– Det har debatterats huruvida steloperationer ska genomföras överhuvudtaget vid den här typen av ryggsmärta. Mina studier tyder på att de flesta patienter som stelopereras faktiskt blir bättre och att operationen inte medför några stora risker. Men förbättringen på längre sikt är ofta relativt blygsam och operation bör även fortsatt användas som ett komplement när sjukgymnastik inte hjälper, säger Per Ekman.

Avhandlingen visar att män, fysiskt aktiva och yrkesarbetande personer har något större sannolikhet än andra att förbättras av operationen.

– Det ger en viss vägledning, men tyvärr saknas det fortfarande bra metoder för att kunna hitta de med allra bäst chans till ett mycket bra slutresultat efter steloperation, säger Per Ekman.


Avhandling: Lumbar fusion for chronic low-back pain in isthmic spondylolisthesis, Per Ekman, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet.


För mer information, kontakta:
Med dr Per Ekman
Arbete: 08-61612858
Mobil 073-9732684
E-post: per.ekman@sodersjukhuset.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera