Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Bra skolor prioriterar samtal om undervisning

I framgångsrika skolor pratar rektorer och lärare oftare om undervisning och lärande jämfört med andra skolor. Enligt Helene Ärlestig vid Umeå universitet borde alla skolor satsa mer på att utveckla kommunikationen, och ge mer feedback till lärarna.

Hon har i sin avhandling studerat hur rektorer och lärare talar med varandra, och hur kommunikationen förhåller sig till skolans resultat och pedagogiska ledarskap. Hon menar att den interna kommunikationen behöver utvecklas på alla skolor, och att viktiga delar i processen är information, feedback och tolkning.

Helene Ärlestigs studie bygger på intervjuer och enkätundersökningar med rektorer och lärare. Hon visar att när rektorer och lärare samtalar handlar det oftast om vardagshändelser och enskilda elever, och samtalen har ofta inte någon positiv betydelse för skolans resultat på lång sikt.

Lärarna tycker att det är lätt att prata med rektorerna, och många möten präglas av väl inarbetade rutiner. Men att bekräfta och ge feedback på lärarnas arbete i klassrummet är inte så vanligt.

– I många skolor finns en kultur som inte lämnar utrymme till att diskutera lärande och undervisning, menar Helene Ärlestig.

I framgångsrika skolor gör rektorer fler klassrumsbesök och pratar oftare om frågor som rör lärande och undervisning, jämfört med i andra skolor. Helene Ärlestig menar att en bra kommunikation inte bara beror på rektorernas individuella förmåga.

– Lika viktigt är hur rektor leder skolans sätt att kommunicera, och skapar strukturella och kulturella förutsättningar för en god kommunikation.

Studien är en del i det större projektet Struktur, Kultur, Ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor? I projektet ingår 24 vanliga 7–9-skolor över hela landet, och skolorna grupperas beroende på hur de har lyckats i arbetet med kunskapsmålen och de sociala målen.

Helene Ärlestig har tidigare arbetat som rektor i Umeå kommun, och arbetar idag som rektorsutbildare vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Fredagen den 12 december försvarar Helene Ärlestig, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Communication Between Principals and Teachers in Successful Schools.

Svensk titel: Kommunikation mellan rektorer och lärare i framgångsrika skolor.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal D, Samhällsvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Jorunn Møller, Universitetet i Oslo, Norge.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:

Helene Ärlestig,
pedagogiska institutionen,
Umeå universitet,
Telefon: 090-786 6223, 070-256 4556
E-post: helene.arlestig@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera