Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Alice Munro och novellen som möjlighet

Om det paradoxala sambandet mellan det möjliga och det nödvändiga i den kanadensiska novellförfattaren Alice Munros noveller handlar en ny doktorsavhandling i engelska av Ulrica Skagert, Stockholms universitet.

Realismen i Alice Munros noveller har länge debatterats och beskrivits av forskare och kritiker. För att beskriva det verklighetsnära draget i Munros berättelser och ändå göra rättvisa åt dess säregenhet har forskare antingen sett en dialektal motsättning mellan verklighet och fiktion eller tillgripit etablerade termer som magisk realism, metarealism, eller hyperrealism. I sin avhandling beskriver Ulrica Skagert, vid Engelska institutionen, Stockholms universitet, istället Munros berättelser som ett slags utforskande av det verkliga där fiktion och verklighet blir varandras möjligheter.

– Min avhandling visar att karaktärerna istället för att möta sina liv som öden möter dem som möjlighet; och paradoxalt nog är det nödvändigheten som konstituerar möjligheten. Man kan prata om ett ödets tillfällighet eller eventualitet som inte har sin grund i ett deterministiskt förklaringssätt med ett orsaks- och verkanmönster utan snarare liknar vissa teoretiska antaganden inom kvantfysiken där plötsliga och oväntade ”quantum events” bestämmer vilken möjlighet som ska styra själva skeendet. Karaktärerna låter sig styras av precis sådana här energigivande skeenden och upplever därmed en radikal frihetskänsla, säger Ulrica Skagert.

En utgångspunkt för avhandlingen är att novellen som genre särskilt belyser just sådana plötsliga, oväntade och extrema situationer där en väletablerad kontext inte räcker till som förklaringsmodell.

– Om det finns en Joyceansk epifani i Munros noveller är den kopplad till framträdandet av det förunderliga och gåtfulla i tillvaron och inte till en plötslig kognitiv uppenbarelse, säger Ulrica Skagert.

I fokus för avhandlingen står de elva novellsamlingar som Alice Munro publicerat mellan 1968–2006 men inkluderade är också de allra senaste novellerna som publicerades i The New Yorker under våren och sommaren 2008.

Avhandlingen är baserad på närstudier och omläsningar av ett stort antal av de mest omskrivna novellerna där vissa genomgående kvaliteter i Munros författarskap har lyfts fram. Avhandlingen avslutas med att understryka dessa kvaliteter i en sann tour de force, novellen ”Post and Beam” från samlingen ”Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage” (2001).

Avhandlingens namn: Possibility-Space and Its Imaginative Variations in Alice Munro’s Short Stories

Disputationen äger rum den 13 december kl 10 i hörsal 11, hus F, Stockholms universitet, Universitetsvägen 10.

Avhandlingen finns att ladda ner på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8292.

Kontaktinformation
Ytterligare information: Ulrica Skagert, Engelska institutionen, Stockholms universitet, tfn mobil 0702-348933, hem 0455-18704, arbete 08-163624, e-post ulrica.skagert@english.su.se

För porträttbild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera