Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2008

Kvalitetssäkring vid strålbehandling

En ny datorbaserad metod för att kontrollera doseringen vid strålbehandling beskrivs av Tufve Nyholm i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 12 december.

Strålning är en vanlig behandlingsform vid cancer. Tekniken utvecklas ständigt och precisionen blir allt bättre. Kombinationen av hög teknisk nivå och nolltolerans för fel ställer emellertid höga krav på kvalitetssystemen vid strålbehandling.

I avhandlingen presenteras metoder för en oberoende verifiering av de dosberäkningar som ligger till grund för behandlingen och hur denna verifiering ska fogas in i den totala kvalitetssäkringskedjan. Målsättningen har varit att göra rutinerna effektivare utan att tumma på säkerheten.

Metodiken för att verifiera dosberäkningarna har analyserats och utifrån detta beskrivs ett effektivt sätt att upptäcka både enskilda allvarliga fel och mindre men systematiska felaktigheter.

Baserat på analysen har beräkningsalgoritmer tagits fram och optimerats för detta ändamål. De har sedan implementerats i ett datorprogram som med goda resultat testats på kliniker i Danmark, Tyskland, Frankrike, Österrike och Sverige.

I samarbete med ett större holländskt företag har Umeåföretaget Umbio AB utvecklat en kommersiell produkt, EqualDose, som baseras på de nya algoritmerna. Lanseringen av denna programvara är nära förestående.

Tufve Nyholm är doktorand vid enheten för radiofysik, tel. 090-785 84 32, e-post tufve.nyholm@radfys.umu.se

Fredagen den 12 december försvarar Tufve Nyholm, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Verification of dose calculations in radiotheraphy

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 244, by. 7, NUS.

Fakultetsopponent är professor Ben Mijnheer, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera