Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2008

Nya duglighetsindex ska minska måndagsexemplaren

Att alla tillverkade produkter inte håller måttet vet vi, begreppet ”måndagsexemplar” är exempelvis väl utbrett. Och även om många av oss kanske också köpt någonting som rubricerats som ”andrasortering”, är kunskapen om vad det egentligen är som gått fel kanske inte så utbredd.Det handlar förstås om själva tillverkningsprocessen, men också om något som heter duglighetsindex.

Vid tillverkning används så kallade specifikationsgränser för att avgöra om en produkt är fullgod eller inte. Produkter som faller utanför specifikationsgränsernas skrotas, tas tillbaka in i processen för återbearbetning till stora kostnader eller säljs som andrasortering till reducerat pris. För att undvika detta ställs givetvis krav på att processerna ska vara dugliga och produkter som produceras av en duglig process har i regel alla viktiga mått inom sina specifikationsgränser. För att undersöka om processen verkligen är duglig används ofta så kallade duglighetsindex.

Doktorsavhandlingen Contributions to process capability indices and plots – med vilken Malin Albing disputerar den 8 december – omfattar teoriutveckling av statistiska verktyg för att studera processers duglighet med fokus på att ta fram enkla beslutsregler som är användarvänliga och lättolkade.

– Jag har bland annat tagit fram en ny klass av duglighetsindex som går att använda för områden där de vanligast förekommande indexen som finns i dag inte är lämpliga att använda. Jag har också tagit fram nya grafiska metoder som kan användas för att bedöma om en process är duglig. Tidigare studier har visat att duglighetsstudier inte alltid genomförs på ett korrekt sätt, vilket gör att fördelarna med duglighetsstudier till stor del går förlorad. Jag tror att grafiska metoder är en värdefull del i arbetet med att öka förståelsen för hur duglighetsanalys bör utföras, säger Malin Albing.

29-åriga Malin Albing (född Ekengren) är uppvuxen i värmländska Hagfors och flyttade till Uppsala och studier i kemiteknik direkt efter studenten. Efter två års studier förde kärleken henne till Luleå och hon tog en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid LTU 2003. Direkt därefter inledde Malin Albing sina doktorandstudier och när hon disputerar den 8 december blir hon den första vid LTU som disputerar inom forskarutbildningsämnet matematisk statistik med inriktning industriell statistik.

Kontaktinformation
Upplysningar: Malin Albing, tel. 0920-49 19 74, malin.albing@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera