Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2008

Visar vilket enzym som kopierar arvsmassan

Bevis för att enzymet DNA-polymeras epsilon deltar i syntesen av den ena DNA-strängen vid kopieringen av arvsmassan presenteras i den avhandling som Isabelle Isoz försvarar vid Umeå universitet den 11 december.

Den mänskliga arvsmassan har tidigare kartlagts, liksom arvsmassan hos allt fler andra organismer. Däremot saknas kunskap om hur arvsmassan kopieras och repareras så effektivt och exakt. Vid dessa processer deltar alltid ett s.k. DNA-polymeras, ett enzym som utför själva nybildningen av arvsmassa. Arvsmassan består av två DNA-strängar, men man har inte vetat vilket polymeras som kopierar de båda DNA-strängarna. Det har dock varit känt att DNA-polymeras epsilon svarar för en stor del av denna syntes hos högre organismer och det med mycket hög nogrannhet.

I avhandlingen visar Isabelle Isoz att DNA-polymeras epsilon är involverat i att kopiera den ena av de två DNA-strängarna. Genom att byta ut en byggsten, aminosyra, i proteinet har DNA-polymeras epsilon ändrat sina egenskaper så att en signatur lämnas där det kopierar DNA. Genom att läsa av var signaturen finns har man visat att DNA-polymeras epsilon deltar i syntesen av den så kallade leading-strängen.

Den andra strängen (lagging-strängen) kopieras i första hand av DNA-polymeras delta. Isoz har i biokemiska försök jämfört hur DNA-polymeras epsilon och DNA-polymeras delta laddas på DNA-strängen för att kunna kopiera DNA:t. Hon har visat att de två polymeraserna laddas med två olika mekanismer. Slutligen har hon studerat funktionen hos en av subenheterna hos DNA-polymeras epsilon.

Torsdagen den 11 december försvarar Isabelle Isoz, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Role of yeast DNA polymerase epsilon during DNA replication.
Disputationen äger rum klockan 09.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Juhani Syväoja, Faculty of Biosciences, Joensuu, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1932

Kontaktinformation
Isabelle Isoz är uppvuxen i Huskvarna utanför Jönköping. Hon kan nås på telefon 090-786 59 48 eller e-post isabelle.isoz@medchem.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera