Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2008

Utbrändhet vanligare bland sjuksköterskor på vinstdrivet sjukhus

Nivåerna av utbrändhet bland sjuksköterskor är högre på det privat vinstdrivna sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. Det visar en studie vid Stockholms universitet om utbrändhet bland sjuksköterskor vid tre akutsjukhus med olika driftsformer i Stockholmsregionen.

Bakgrunden till studien, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Nursing Studies, är statistik som vittnar om höga ohälsotal inom vården och bristande kunskap om vad driftsformen betyder i sammanhanget.

– När vi tittat på produktiviteten på sjukhusen ser vi att det privata sjukhuset har en högre belastning på personalen. En tolkning till att utbrändheten är högre på det privat vinstdrivna sjukhuset kan därför vara att personalen pressas hårdare genom att färre ska göra mer. Våra data indikerar också att upplevelsen av att ha för mycket att göra och konflikter i sin arbetsroll är en starkt bidragande faktor till att beskriva sig själv som emotionellt utmattad och distanserad gentemot sina patienter, säger Niklas Hansen som tillsammans med professor Magnus Sverke och docent Katharina Näswall vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, genomfört studien.

I studien, som genomfördes 2001-2002, ingick 1100 legitimerade sjuksköterskor i Stockholmsregionen från tre akutsjukhus med olika driftsform: det privat vinstdrivna Capio S:t Görans sjukhus, det bolagiserade Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus som är förvaltningsdrivet. Forskarna jämförde även nivåerna i arbetskrav och arbetsresurser men fann ingen större skillnad mellan sjukhusen.

I tidigare forskning har högre nivåer av utbrändhet bland sjuksköterskor visat sig kunna öka risken för missnöjda patienter och fler medicinska felbehandlingar.

För närvarande planerar forskarna ett nytt projekt som syftar till att studera sambanden mellan positiva faktorer i personalens arbetsmiljö och patienters upplevelser av vårdkvalitet, samt studera huruvida faktorerna skiljer sig åt beroende på driftsform.

– Om sjukhusen på allvar ska kunna infria sina visioner om en högkvalitativ vård och välmotiverade medarbetare är det av avgörande vikt att studera vilka faktorer som genererar dessa tillstånd, enligt Niklas Hansen.

Läs hela studien:
Hansen, N., et al., Predicting nurse burnout from demands and resources in three acute care hospitals under different forms of ownership: A cross-sectional questionnaire survey. (in press). Int J Nurs Stud. Länk till artikeln, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.08.002

Kontaktinformation
Ytterligare information
Doktorand Niklas Hansen, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-162013, 070-745 68 85, e-post nh@psychology.su.se.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera