Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2008

Undantagsregeln för småföretag fick litet genomslag

Småföretag anställde inte fler i och med att de fick undanta två personer från regeln ”sist-in-först-ut”. Undantagsregelns enda genomslag är en tendens till ökade avgångar för 55–64-åringar. Det visar en ny studie från IFAU.

Möjligheten för företag med högst 10 anställda att undanta två personer från regeln sist-in-först-ut har givit få mätbara resultat. Andelen nyanställningar har blivit densamma. Lägre anställningskostnader skulle annars kunna leda till att fler anställs samtidigt som fler får lämna företagen. Rapportförfattarna finner inte heller att arbetsgivarna minskat antalet anställda för att kunna omfattas av undantaget. Undantagsregeln ökade dock avgångar för 55–64-åringarna något.

– Effekten av undantagsregeln för andelen äldre som lämnade företagen är förvånansvärt liten, menar Peter Skogman Thoursie en av författarna till rapporten. Det huvudsakliga resultatet är att vi inte hittar någon effekt; regeln verkar ha spelat ut sin roll redan innan undantaget.

Lätt att kringgå ”sist-in-först-ut” redan tidigare
Arbetsgivarna har redan innan undantaget kunnat kringgå sist-in-först-ut-regeln. Bland annat genom att via förhandlingar med fackföreningen göra turordningskretsarna så pass snäva att företaget ändå kan behålla nyckelpersoner med kort anställningstid. Det kan vara ett skäl till att undantagsregeln inte fått ett så stort genomslag.

Bakgrund
Sist-in-först-ut-regeln är en grundsten i lagen om anställningsskydd och innebär att den sist anställde får lämna företaget först vid nedskärningar. Regeln betyder att företag inte alltid kan behålla den anställde som är mest betydelsefull. I januari 2001 infördes undantagsregeln som innebär att företag med högst 10 anställda får undanta två personer från sist-in-först-ut-regeln.

Jämförelser av likartade företag med olika storlek
Rapportförfattarna jämför hur företag anställer strax före (1999–2000) och strax efter undantagsregeln (2001–2002). Datamaterialet består av nyanställningar och avgångar i samtliga svenska företag med 2–20 anställda.

Författare
IFAU-rapporten 2008:26 ”Sist in först ut? En utvärdering av undantagsregeln” bygger på IFAU Working paper 2008:27 av David von Below vid Stockholms universitet och Peter Skogman Thoursie vid Stockholms universitet och IFAU.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer, kontakta Peter Skogman Thoursie, tel: 018-471 70 93,
08-16 30 47, e-post: peter.thoursie@ne.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera